Nieuws


Lees meer artikels

 

De normenantenne "ICT" sensibiliseert en informeert over de ontwikkelingen op het gebied van normalisatie voor informatie- en telecommunicatietechnologie.

In het domein van de informatie- en communicatietechnologie (ICT) zijn normen en specificaties van vitaal belang om de interoperabiliteit tussen applicaties, producten, processen te garanderen. Enkele voorbeelden: slimme elektriciteitsnetwerken (smart grids), slimme meters (smart meters), informatie- en netwerkveiligheid, e-health, intelligent transport systems (ITS), elektronische facturatie, elektronische aanbestedingen.

Karakteristiek voor het ICT-domein is dat er naast de formele normalisatie-instellingen enkele honderden fora en consortia zijn die technische specificaties uitwerken. Het belang daarvan verschilt sterk naargelang van het product- en marktsegment waarop ze zich richten.

De Europese commissie heeft in zijn 2020 Rolling plan for ICT standardisation deze 5 domeinen als prioritair bevestigd: 5G, cloud, cybersecurity, big data en Internet of Things, waar zij ICT-normalisatie het meest urgent acht voor de voltooiing van de digitale interne markt. In het voortschrijdend plan 2020 worden 165 acties genoemd, die gegroepeerd zijn in vier thematische gebieden: “key enablers and security” , “societal challenges”, “innovation for the digital single market”, “sustainable growth”.  

  • Key enablers en veiligheid
  • Artificial intelligence (AI), European Global Navigation Satellite System (EGNSS), 5G, cloud computing, internet of things (IoT), cybersecurity, netwerk- en informatiebeveiliging, Public Sector Information (PSI), open data en big data, elektronische identificatie & trust services incl. e-signatures, e-Privacy, e-Infrastructures for research data and computing intensive science, breedband infrastructuur mapping, toegankelijkheid van ICT-producten en -diensten
    • Onderwerpen gerelateerd aan maatschappelijke uitdagingen

eHealth, gezond ouder worden (healthy living & ageing) en patiëntgerichte zorg (patient centered care), digital skills en e-learning, noodcommunicatie, eCall, eGovernment

  • Onderwerpen gerelateerd aan innovatie voor de digital single market
  • e-procurement, e-invoicing, blockchain & distributed digital ledger technologies,  Fintech- en Regtech toepassingen, digitale cinema
  • Duurzame groei
  • Slimme netwerken en slimme meters, smart cities & communities/technologieën en diensten voor een efficiënt energiegebruik, ICT milieu-impact, Europese elektronische tolheffingssystemen (EETS), intelligente transport systemen (Cooperative, Connected Automated Mobility [ITS-CCAM] and electromobility), advanced manufacturing, robotics and autonomous systems, construction – building information modelling, common information sharing environment (CISE) for the EU maritime domain, water management digitization, single european sky

 

Wetgeving/Normen/FAQ
Agenda
Contact 1 / Contact 2