In 25 jaar is Additive Manufacturing, ook veelal 3D Printing genoemd, erin geslaagd ingang te vinden. Ze verovert onze ondernemingen dankzij haar enorme technologische mogelijkheden, maar ook ons dagelijks leven. De vooruitgang is aanzienlijk: preciezer, sneller, betrouwbaarder, in staat om tot dan toe onmogelijke geometrieën te produceren en een assortiment materialen dat echt groeit. Maar er is nog werk aan de winkel om er een onmisbare technologie van te maken. De processen moeten nog aan maturiteit winnen, het "AM"-design moet nog onze studiebureaus veroveren. Er is nog een ander domein waar nog veel te doen is: de normalisering! Deze fase is nochtans onontbeerlijk voor de toekomst van Additive Manufacturing!

De actuele situatie

Wat is de stand van zaken vandaag? Kunt u zich al baseren op gepubliceerde normen? Zoals we hieronder kunnen zien, is het proces al goed gestart!

Twee commissies houden zich bezig met het onderwerp:
CEN/TC 438 Additive Manufacturing
ISO/TC 261 Additive manufacturing

We moeten ook 'Powder metallurgy' vermelden waarin Additive Manufacturing geïnteresseerd is:
ISO/TC 119 Powder metallurgy

Als we in onderstaande tabel kijken naar de situatie midden 2020, dan merken we goed dat het normaliseringsproces nu loopt.

Nr. commissie

Titel van de commissie

Aantal
bestaande normen

Aantal
normprojecten

CEN/TC 438

Additive Manufacturing

12

29

ISO/TC 261

Additive manufacturing

15

30

ISO/TC 119

Powder metallurgy

71

6


De meeste gepubliceerde teksten zijn echter vrij algemeen van aard, definities enz. De 'operationele' normen die ondernemingen kunnen gebruiken bij hun dagelijkse activiteiten, bestaan nog niet of bevinden zich in het beste geval in de ontwerpfase. We mogen echter verwachten dat dit normaliseringsproces zich zal doorzetten omdat het belang voor deze technologieën zo belangrijk is.

Voor een aantal belangrijke algemene normen zijn er webinars ontwikkeld die deze normen toelichten. U kan deze bekijken via de onderstaande links:

De doelstellingen

De wereld van Additive Manufacturing bruist volop. De gegevens, of die nu technisch, commercieel of wetenschappelijk zijn, overspoelen de media (internet, al dan niet gespecialiseerde artikels, televisie enz.). Maar we merken nog dat het heel moeilijk is voor een onderneming, en met name voor een kmo, om betrouwbare en objectieve informatie te vinden. Het normatieve en regelgevende aspect is hier geen uitzondering op en het is nog moeilijker om er toegang tot te krijgen en er de evolutie van te volgen.
De doelstellingen van Antenne-Normen van Additive Manufacturing bestaat dus uit drie luiken:

  • Het normatieve toezicht en de normatieve begeleiding met de verwerving van informatie over de specifieke normen voor additive manufacturing (gepubliceerd of in ontwikkeling) om aan de ondernemingen, en met name de kmo's, een gecentraliseerde en betrouwbare bron ter beschikking te stellen.
  • De sensibilisering van ondernemingen. Ze wil de aandacht vestigen op de rol en het belang van normen en regels. Dit doel is belangrijk omdat vele ondernemingen nog twijfelen om de stap te zetten naar de technologieën van Additive Manufacturing wegens de verwarring in de beschikbare informatie (met name op normatief en regelgevend vlak).
  • De technische steun aan ondernemingen, in de vorm van specifieke diensten: ondernemingen kunnen helpen bij hun aanpak van de technologieën van Additive Manufacturing met betrekking tot hun specifieke projecten, hen advies geven en begeleiden op technisch vlak (gevolgen van normen en regels voor het ontwerp van hun producten of de technische punten waar bij productie rekening mee moet worden gehouden …), enz. 
Wetgeving/Normen/FAQ
Agenda
Contact 1 / Contact 2