Binnen de normalisatiecommissie van luchtvaart- en ruimtevoertuigen ISO/TC20 spitst de subcommissie SC 16 haar activiteiten specifiek toe op onbemande luchtvaartuigen of drones (Unmanned Aircraft Systems, UAS).


Het doel van deze commissie is normen te ontwikkelen voor de materialen, componenten en apparatuur die betrekking hebben op de bouw en het gebruik van drones. Hierbij worden niet alleen de UAS bekeken, maar ook het controlestation op de grond en de radiolink die beide verbindt. Een bijkomend doel is om normen te ontwikkelen voor materialen die bedoeld zijn voor het onderhoud van deze systemen.

Deze normalisatiecommissie is opgericht in 2015. Het secretariaat wordt geleid door ANSI (USA), momenteel ontwikkelen ze de eerste normen binnen een aantal werkgroepen.

Momenteel wordt er gewerkt aan een 4-delige reeks van normen onder de referentie ISO 21384:

  • Deel 1, General Specifications, geeft een algemeen overzicht van vereisten voor UAS in de context van civiele-commerciële toepassingen. Het doel is om een norm te ontwikkelen die een referentie kan zijn voor het veilig en kwaliteitsvol gebruik van UAS.
  • Deel 2, Product Systems, zal vereisten beschrijven voor het waarborgen van de kwaliteit en veiligheid van het ontwerp en de fabricage van UAS waarvan de vlieginrichting vaste of roterende vleugels zijn. De norm zal informatie over het onbemande vliegtuig en de bijbehorende afstandsbedieningspost(en) bevatten.
  • Deel 3, Operational Procedures, geeft de specifieke vereisten voor het veilig commercieel gebruik van UAS. Het document beschrijft de vereisten van een 'Safety management systeem', de kwalificaties en documentatie die een bestuurder moet bezitten en de te volgen procedure voor, tijdens en na een vlucht.
  • Deel 4, Terms and Definitions, beschrijft de termen en definities die gebruikt worden binnen de wetenschap en technologie en gerelateerd aan UAS. Zo geven ze hier bijvoorbeeld de definitie van een drone, any unmanned system which is remotely or autonomously operated, maar definiëren verder nog 92 andere termen die betrekking hebben tot UAS.

Daarnaast zijn de volgende normen ook in ontwikkeling.

  • ISO/AWI TR 23629-1 UAS Traffic Management (UTM) - Part 1: General requirements for UTM -- Survey results on UTM

  • ISO/AWI 23629-7 Part 7: UTM data and information transfer at interface of traffic management integration system and UAS service suppliers - Data model related to spatial data for UAS and UTM

  • ISO/AWI 23665 Unmanned aircraft systems - Training for personnel involved in UAS operations 

Overzicht van de werkgroepen:

Werkgroep naam

Titel

AG 2 

Symbol and pictogram review

AG 3 

Testing

WG 1 

General

WG 2 

Product manufacturing and maintenance

WG 3 

Operations and procedures

WG 4 

UAS Traffic Management

Voor deze normalisatiecommissie ISO/TC20/SC16 is Sirris-Agoria door het NBN (Belgisch Bureau voor Normalisatie) aangeduid als sectoroperator. De federatie is het contactpunt voor iedereen die een rol wil spelen binnen deze normalisatieactiviteiten. Om vanuit België de werkzaamheden van deze nieuwe Internationale normalisatiecommissie te kunnen opvolgen, is een Belgische spiegelcommissie opgezet.

Indien u wil deelnemen aan deze normalisatiecommissie of er meer informatie over wil, neem dan contact op met jelle.hoedemaekers@agoria.be (tel 02/706.78.80).

Deelname aan de Belgische spiegelcommissies staat open voor alle betrokken partijen (bedrijven, overheden, onderwijsinstellingen, onderzoekscentra, consumentenverenigingen, organisaties, individuen, …) om zo actief hun belangen te verdedigen of om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen. Voor Agoria-lidbedrijven is deze deelname gratis.