Spreken innovatieve overheidsopdrachten u wel aan? Neem dan deel aan de workshop die hierover op 19 oktober wordt georganiseerd tijdens het Agoria-event 'Unboxing Rules and Standards'.


De Europese Commissie heeft in een recente mededeling aangegeven dat ze het strategische gebruik van overheidsopdrachten wil stimuleren met als doel om overheidsopdrachten op een doeltreffender en duurzamer wijze te gunnen.

De Commissie juicht de inspanningen toe die sommige lidstaten op dat vlak hebben geleverd. Zo heeft Slovakije een register opgezet waarin iedereen kan zien welke opdrachten de autoriteiten van het land hebben gesloten, waardoor de transparantie van de procedures wordt vergroot.

Niettemin is de Commissie van mening dat het strategische gebruikspotentieel van overheidsopdrachten wordt onderbenut en ze moedigt de lidstaten dan ook aan om een strategische aanpak voor het beleid inzake overheidsopdrachten te ontwikkelen gericht op zes prioriteiten:

  • frequenter gebruik van criteria m.b.t. innovatie, respect voor het milieu en maatschappelijke verantwoordelijkheid bij de gunning van overheidsopdrachten;
  • professionalisering van overheidsinkopers;
  • betere toegang van kmo's tot overheidsopdrachten binnen de Unie en van Europese ondernemingen tot overheidsopdrachten van derde landen;
  • grotere transparantie en integriteit en betere kwaliteit van gegevens m.b.t. overheidsopdrachten;
  • digitalisering van aanbestedingsprocedures;
  • nauwere samenwerking tussen overheidsinkopers in de hele Unie.

Tegelijk heeft de Commissie een ontwerp van richtsnoeren m.b.t. innovatieve overheidsopdrachten uitgewerkt, waarover ze een raadpleging heeft gelanceerd (de mededeling en het ontwerp van richtsnoeren van de Commissie evenals de raadpleging zijn te vinden op http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3543_nl.htm).

Wat is uw standpunt? Reageer op dit artikel of neem deel aan het event 'Unboxing Rules & Standards' op 19 oktober!

Banner R and S Event 2017

Op donderdag 19 oktober organiseert Agoria het #RSEVENT2017 'Unboxing Rules & Standards', de vierde editie van zijn jaarlijks event rond regelgeving en normalisatie. Meer informatie hierover vindt u op www.agoria.be/rsevent2017. Schrijf je vandaag nog in!