Sinds kort telt onze bedrijvengroep 'Land- en tuinbouwmachines en installaties voor de veeteelt' twee nieuwe voorzitters. Kalina Hadzhieva neemt de opvolging van de technische regelgeving en normen op zich, terwijl Stefan Top aan het roer staat van de businessdomeinen. Een gesprek met de kersverse covoorzitters. "De sector staat voor diverse uitdagingen en moet zich daartegen wapenen."


"De bedrijvengroep Land- en tuinbouwmachines en installaties voor de veeteelt verenigt 35 bedrijven uit de sector, goed voor net geen 5000 medewerkers", legt Kalina Hadzhieva uit. "Een van onze hoofdtaken is om samen met Agoria-experten, onze leden te vertegenwoordigen in CEMA, het Committee for European Agricultural Machinery. Daarnaast volgen we nauwgezet relevante wetgeving op, zoals Europese productregelgevingen en nationale weghomologatie." 

Wisselwerking met meerwaarde

"Bijkomend volgen we de trends en nieuwe technologische ontwikkelingen in de sector op de voet", vult medevoorzitter Stefan Top aan. "Ook overleggen we met verschillende stakeholders, zoals landbouw- en loonwerkersfederaties. Al die waardevolle informatie communiceren we naar onze leden."

Stefan, jij hebt al meer dan 25 jaar ervaring in de kmo-wereld. Kalina, jij bent al geruime tijd aan de slag bij een multinational. Hoe ervaren jullie dat verschil?

Stefan: "Als een enorme meerwaarde. Dankzij haar ervaring bij mastodont CNH beschikt Kalina over een andere soort kennis en ervaring. Met welke groeipijnen worden uitbreidende bedrijven geconfronteerd? Hoe kunnen ze daarop anticiperen? Ik ben ervan overtuigd dat haar expertise ontzettend leerrijk kan zijn. Tegelijk wil ik de belangen van kmo's in de community verdedigen. Die dreigen soms wel eens vergeten te worden door de aanwezigheid van multinationals."

Kalina: "De combinatie van beide perspectieven biedt inderdaad enkel voordelen. Maar in mijn opvatting is er geen sprake van een tweestrijd. Kennis en expertise in de sector moeten zo veel mogelijk worden uitgewisseld, zonder onderscheid te maken tussen kmo's en multinationals. Die kennisoverdracht zie ik als het speerpunt van de bedrijvengroep. Het is de beste strategie om ons als sector te wapenen tegen enkele serieuze uitdagingen."

Digitaliseren moet je leren

Voor welke uitdagingen staan de landbouw en veeteelt?

 Stefan: "Ondernemingen moeten verder internationaliseren en digitaliseren. Vandaag zijn technologische innovaties dé manier om kosten te optimaliseren en output te verbeteren. De sector moet hier volop op inzetten. Denk aan de variabele toediening van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen en zaaigoed. Of aan hightech oogstmachines die opbrengstkaarten genereren."

Kalina: "Een bijbehorende hindernis is de achterophinkende wetgeving. De digitalisering gaat razendsnel, de regelgeving kan niet altijd volgen. De landbouwsector moet durven out of the box denken. Andere sectoren kunnen daarbij als inspiratiebron dienen, zoals de standaarden voor bouwmachines of trucks. Een essentiële voorwaarde daarbij is dat we die regelgeving afstemmen op de realiteit in de landbouw."

Droogte wordt regel in plaats van uitzondering

Dit is de derde droge zomer op rij. Volgens de klimaatmodellen worden droge zomers misschien zelfs de norm. Wat is de impact van een dreigend watertekort op de sector?

 Stefan: "De neerslag in Vlaanderen daalt al enkele jaren. In vergelijking met 2013, viel er vorig jaar 200 liter regen minder per vierkante meter. Bovendien behoort Vlaanderen tot de regio's met de kleinste waterreserves. De extreme droogte veroorzaakte dit jaar al minstens 50 miljoen euro landbouwschade."

Maar de klimaatverandering beperkt zich uiteraard niet tot Vlaanderen. Stefan: "Wereldwijd wordt de landbouw geconfronteerd met extreme weersomstandigheden, waardoor er op termijn voedseltekorten dreigen. Landbouwers moeten dan ook op zoek naar slimme, digitale oplossingen om beter om te springen met grondstoffen en hun oogsten te optimaliseren. Enkele voorbeelden zijn precisielandbouw en geomapping die de bodemsamenstelling in kaart brengt."

Kalina: "Je merkt vandaag al de impact van het dreigende watertekort en de grondstoffenschaarste in de wetgeving. Er gelden steeds meer regels over efficiënt werken en zuinig omspringen met resources. Die trend zal zich de komende jaren verder doorzetten."

 War for talent woedt volop

Om het hoofd te kunnen bieden aan die uitdagingen, hebben de leden specifieke profielen nodig.

Stefan: "Inderdaad, al ondervinden machinebouwers heel wat moeilijkheden om nieuwe talenten aan te trekken en te houden. Nochtans is machineontwikkeling voor landbouw en veeteelt een prachtige branche, waar vaak prestigieuze projecten worden opgestart. Om hun groei te verzekeren, moeten ondernemingen blijven inzetten op de rekrutering van bekwame medewerkers."

Kalina: "De war for talent woedt nog feller bij bedrijven die zich buigen over technische wetgeving. De juiste profielen vinden is een waar huzarenstukje. De job vergt een heel specifieke kennis en het proces verloopt langzaam. Kortom, het juiste talent aantrekken is een vraagstuk waar zowat de hele sector mee worstelt."

Bedrijven klaarstomen voor de toekomst

De sector staat voor een boeiende periode, zoveel is duidelijk. Wat zijn jullie ambities als covoorzitters?

Kalina: "Ik wil mij verder focussen op de technische wetgeving en die kennis verspreiden onder de leden. Concreet bijt ik me al enkele jaren vast in de homologatie van zelfrijdende machines, in de landbouw en daarbuiten. Er staat nog veel werk op de planning, maar ik hoop dat we de komende jaren een stevige vooruitgang boeken."

Stefan: "Mijn ambitie is om bedrijven op een duurzame manier klaar te stomen voor de toekomst. De pijlers hiervoor zijn gekend: internationalisering, digitalisatie, homologaties en degelijk bestuur van bedrijven. Rond dat laatste topic bijvoorbeeld zou ik graag een seminarie opzetten: hoe omringen bedrijfsleiders zich met capabele medewerkers? En hoe leiden ze die nieuwe talenten goed op? Door onze leden die kennis aan te reiken, wil ik hun groei mee bestendigen." 

Kalina Hadzhieva in het kort

Sinds 2010 is Kalina Product Safety & Compliance bij CNH Belgium en maakt ze deel uit van verschillende CEMA-werkgroepen voor de uitwerking van homologaties. CNH Industrial is een wereldleider in het ontwerpen en produceren van landbouwmachines, vrachtwagens en andere (bedrijfs)voertuigen. CEMA is het Europees comité van de verenigingen van landbouwmachineconstructeurs.

Stefan Top in het kort

Stefan ging in 1993 bij AVR aan de slag op de ontwikkelingsafdeling, vandaag is hij Managing Director van de Belgische kmo. Daarnaast zetelt hij in raad van het bestuur van het CEMA. AVR specialiseert zich in de ontwikkeling en productie van mechanische aardappelrooiers.

Informatie over de bedrijvengroep 'Land- en Tuinbouwmachines en Installaties voor de Veeteelt'?

Klik hier of contacteer Nathalie Nicolas (02/706 79 82 of nathalie.nicolas@agoria.be)