Tot op heden verwees het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voor de technische vereisten waaraan botsabsorbeerders moeten voldoen naar de Amerikaanse aanbeveling NCHRP350 in zijn standaardbestekken. Recent werd een nieuwe Europese specificatie CEN/TS 16786 opgemaakt en goedgekeurd waardoor op termijn de oude vereisten niet meer zullen toegelaten worden.


AWV vraagt momenteel voor het dragend voertuig een minimum van 8000kg. Gelet op het gewicht van de botsabsorbeerder (ca 1000kg) betekent dit in dit nieuwe norm een minimum gewicht van de hele testtrein van 9000kg (minimumgewicht op de werf). Voor de ontwikkeling van een nieuwe botser is minstens 1,5 jaar tot 2 jaar nodig, dit buiten beschouwen genomen dat deze producten dan nog gecommercialiseerd dienen te worden. Er wordt voorgesteld om na 3 jaar geen nieuwe botsabsorbeerders meer toe te laten volgens de bestaande voorschriften, maar nog enkel volgens de TS16786.† Het Agentschap zal de nieuwe voorschriften reeds opnemen bij de herziening van het SB250 dat in 2018-2019 gepland staat. De einddatum voor de aankoop van botsabsorbeerders volgens de NCHRP350 richtlijnen wordt bijgevolg vastgelegd op 31/3/2021.

Voor de bestaande botsabsorbeerders† wordt een volgende regeling afgesproken:

  • gebruik van de producten tot einde levensduur, in de praktijk tot er een aanrijding is met een vrachtwagen,
  • gebruik van de producten tot 10 jaar na de uiterst mogelijke aankoopdatum (31 maart 2021), met andere woorden 31 maart 2031.

Volgens de huidige voorschriften van het SB250 dient er een conformiteitsattest afgeleverd te worden door de fabrikant dat maximum 1 jaar oud is. Dit document moet steeds aanwezig zijn in de botser. Met dit conformiteitsattest verklaart dat fabrikant dat de botsabsorbeerder als onderdeel van een botser (nummerplaat van de vrachtwagen) correct kan werken binnen de gestelde grenzen van het product (en eventueel eisen van het SB250 zoals minimum gewicht).

Om een correcte controle te kunnen uitvoeren door het toezichthoudend personeel van het Agentschap wordt voorgesteld om de datum van eerste ingebruikname van de betrokken botsabsorbeerder op te nemen op dit conformiteitsattest. Indien van vrachtwagen/dragend voertuig wordt gewisseld zal er een nieuw attest opgemaakt moeten worden, maar blijft de datum van eerste ingebruikname van de botsabsorbeerder uiteraard gelijk.

Download de powerpoint presentatie van AWV (694,5 kB)