Na de publicatie van de 'Ethics Guidelines for Trustworthy AI' op 9 april hadden we de kans om enkele vragen te stellen aan iemand die nauw betrokken was bij het ontwerp ervan. Cecilia Bone-Feld Dahl is Directeur-Generaal van DigitalEurope. Ze is al sinds het begin lid van de High Level Expert Group en heeft veel bijgedragen om tot het meest recente document te komen.


Dag Cecilia. Je was nauw betrokken bij het vormgevingsproces van deze guideline. Ben je tevreden met het resultaat?

Cecilia Bonefeld-Dahl:†"Het algemene resultaat is zeer positief. We schetsen de gemeenschappelijke Europese waarden en principes die AI, en ook andere technologieŽn zouden moeten respecteren. De Guidelines bieden een pragmatische beoordelingslijst die bedrijven en instanties moet helpen met het interpreteren van deze principes. We besteden veel aandacht aan de risico's, maar ook aan de voordelen en mogelijkheden die AI ons kan bieden. En zeer belangrijk, we zullen deze Guidelines testen door grote en kleine bedrijven samen te brengen, zodat ze hun feedback erop kunnen geven. Dit hele proces is een vernieuwende manier om beleid te voeren, innovatief en wendbaar, wat we ook aanhalen in ons digital manifesto."

De Expert Group bestaat uit veel mensen, met verschillende achtergronden. Was het makkelijk om tot een consensus te komen?

Cecilia Bonefeld-Dahl:†"De Expert Group had inderdaad vertegenwoordigers uit verschillende domeinen. Het was een hele uitdaging, maar tegelijk ook verrijkend en nodig om verschillende visies op AI te hebben. Het is uit zichzelf een heel breed thema en het heeft de juiste aandacht nodig. In veel gevallen hebben we van elkaar kunnen leren en samenwerken om een gezamenlijke visie te vinden. We zien het niet als een conflict oplossen, maar eerder werken aan complementariteit."

Welke zijn de volgende stappen voor de High Level Expert Group, nu de Guidelines gepubliceerd zijn?

Cecilia Bonefeld-Dahl: "Er zijn twee acties waaraan we nu gaan werken. Zoals vermeld, is de eerste stap om de Guidelines te testen. We moeten de stakeholders zoals de industrie en publieke sector engageren om te kijken hoe bruikbaar de guidelines zijn in de praktijk. Het is een uitdaging om ervoor te zorgen dat we niet gewoon vage principes neergepend hebben, maar een praktisch document dat als werkinstrument gebruikt kan worden. Het is belangrijk dat we dit eerst testen, alvorens we ons een concreet beeld vormen over de volgende beleids- en regelgevende stappen die nodig zijn.

De tweede actie is om concrete aanbevelingen te doen richting de Europese Commissie en de EU-beleidsmakers over het boosten van investeringen enerzijds en implementatie van AI anderzijds. We zullen bekijken welke factoren de AI-adoptie momenteel nog afremmen. Dit kan zijn door beperkte budgetten, problemen met de toegankelijkheid van data of door verouderde wetten in bepaalde gebieden."

Cecilia Bonefeld-Dahl is Directeur-Generaal van DigitalEurope, de industriefederatie die meer dan 35.000 digitale Europese bedrijven vertegenwoordigt. Ze is lid van de High Level Expert Group rond AI, lid van de raad van bestuur van de Digital Skills en Jobs-coalitie van de Europese Commissie en bestuurslid van het Europees Internet Forum.

Lees ook: