Sinds enkele jaren maakt Fedris, het vroegere het Fonds voor Arbeidsongevallen, fiches op met informatie over de arbeidsongevallen in een aantal nace-codes. Raadpleeg hier de nieuwste editie van deze 'sectorfiches'.


Aan de hand van de sectorfiches kunnen we de omvang en de aard inschatten van het arbeidsongevallenrisico in de verschillende nace-codes en de evolutie ervan tijdens de jaren 2011-2015 opvolgen. De gegevens op de fiches worden hoofdzakelijk in grafieken weergegeven. De ongevallen op de weg naar en van het werk zijn niet opgenomen.

Hoe de sectorfiches lezen?

Op de eerste bladzijde van de fiche staat informatie uit de jaarlijkse statistische verslagen van de laatste 5 jaren, zoals de frequentie- en ernstgraden en de verdeling van de ongevallen volgens de gevolgen ervan voor het slachtoffer die bekend zijn op het tijdstip waarop het jaarlijkse verslag wordt opgemaakt.   

De evolutie van het ongevalsrisico in de loop van die 5 jaren wordt ook beschreven met de variatie van de graad (aantal ongevallen per 1 000 voltijdse equivalenten) van ongevallen met meer dan 30 dagen volledige tijdelijke arbeidsongeschiktheid tijdens het ongevalsjaar tot gevolg. De verloren dagen na 31 december worden daarin niet meegeteld. Die graad wordt bekeken op basis van 2 criteria: de leeftijd van het slachtoffer en de grootte van de onderneming

Op de tweede bladzijde van de sectorfiche staat een analyse van de ernstige ongevallen. Dat zijn de ongevallen met dodelijke afloop en de ongevallen die werden geregeld met een blijvende ongeschiktheid door bekrachtiging of door een vonnis. Het kan meerdere jaren duren voordat een ongeval definitief geregeld is. Het is de toestand van de ongevallen 5 jaar na het ongevalsjaar die op de sectorfiche wordt geanalyseerd. Bijna 90 % van de ongevallen wordt in de loop van die 5 jaren geregeld. De analyse gaat over de ongevallen van het eerste jaar van de observatieperiode vermeld op de eerste bladzijde van de fiche.