Op 20 februari 2018 heeft het Arbeidshof van Brussel een arrest uitgesproken waarin het oordeelt dat een werkgever verplicht is om te voorzien in redelijke aanpassingen aan de arbeidsvoorwaarden opdat een werknemer na langdurige afwezigheid als gevolg van kanker naar zijn post kan terugkeren.


De informatie in deze rubriek wordt als documentatie verstrekt. De arresten van de hoven en rechtbanken gelden niet als rechtsbron.

De zaak had betrekking op een verkoopster die door kanker was getroffen. Na een lange afwezigheid wou de werkneemster het werk hervatten. De werkneemster had aangegeven dat werkhervatting met hetzelfde arbeidsrooster in eerste instantie niet mogelijk was en had gevraagd om het werk geleidelijk aan te mogen hervatten. De werkgever had geweigerd om het arbeidsrooster aan te passen en had de werkneemster vervolgens ontslagen. Hij is nu veroordeeld om de verkoopster een schadevergoeding te betalen wegens discriminatie op grond van de wet van 10 mei 2007.

Volgens Unia, het Interfederaal centrum voor gelijke kansen, is het de eerste keer dat een Belgische rechter de blijvende gevolgen van kanker beschouwt als een handicap.

Op grond van die rechtspraak kunnen werknemers die door kanker worden getroffen hun werkgever voortaan om aangepaste arbeidsvoorwaarden vragen.

De werkgever zal in het kader van een re-integratietraject (met name samen met de preventieadviseur-arbeidsarts) nauwgezet moeten nagaan welke redelijke aanpassingen aan de arbeidspost kunnen worden aangebracht (of niet) opdat de betrokken werknemer opnieuw aan het werk kan gaan. 

Bronnen:

  • Arbeidshof van Brussel, 20/02/2018 (rolnr.: 2016/AB/959)
  • Wet van 10 mei 2007 (BS 30/05/2007) - Wet ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de "first points of contact" in uw regio:

  • Antwerpen-Limburg
  • Brussel - Brabant
  • Oost- en West-Vlaanderen