De verordening over het Europese normalisatiesysteem bepaalt dat nationale norminitiatieven Europees moeten worden aangemeld. Raadpleeg hier de aanmeldingen voor februari 2018.


De verordening over het Europese normalisatiesysteem bepaalt dat nationale norminitiatieven Europees moeten worden aangemeld. Hierdoor kunnen alle betrokkenen evalueren of dit enkel een nationaal onderwerp is dan wel of dit beter het onderwerp zou uitmaken van een Europese norm. Bovendien kunnen de betrokkenen zo evalueren of het voorgestelde norminitiatief misschien aanleiding kan geven tot nationale technische handelsbarrières, wat door de EU ten strengste verboden wordt. Eventueel kunnen bedrijven waarvoor het betreffende land een belangrijke afzetmarkt is, betrokken worden bij dit nationaal normalisatie-initiatief. 

Als bijlage vindt u de aanmeldingen voor februari 2018. Deze zijn onderverdeeld in de volgende sectoren:

 • A - Services

 • B - Building and construction

 • C - Chemicals, chemical engineering and food products

 • F - Fundamental standards

 • H - Products for household and leisure use

 • I - Mechanical engineering

 • M - Metallic materials

 • N - Non-metallic materials

 • S - Health, environment and medical equipment

 • T - Transport, mechanical handling and packaging

 • Z - Information technology

Elk van deze rubrieken is verder nog onderverdeeld in subrubrieken. Het volstaat enkel het deel te raadplegen dat relevant is voor uw activiteitsdomein.

Meer informatie over normalisatie vindt u op www.agoria.be/NL/normalisatie.