De verordening over het Europese normalisatiesysteem bepaalt dat nationale norminitiatieven Europees moeten worden aangemeld. Raadpleeg hier de aanmeldingen voor december 2017.


Dankzij de verplichte aanmelding kunnen alle betrokkenen evalueren of nieuwe initiatieven enkel een nationaal onderwerp betreffen, dan wel of ze beter het onderwerp uitmaken van een Europese norm. Bovendien kunnen de betrokkenen evalueren of dit misschien aanleiding kan geven tot nationale technische handelsbarrières, wat door de EU ten strengste verboden wordt. Eventueel kunnen bedrijven waarvoor het betreffende land een belangrijke afzetmarkt is, betrokken worden bij een nationaal normalisatie-initiatief.

Als bijlage vindt u de aanmeldingen voor december 2017. Deze zijn onderverdeeld in de volgende sectoren:

 • A - Services

 • B - Building and construction

 • C - Chemicals, chemical engineering and food products

 • F - Fundamental standards

 • H - Products for household and leisure use

 • I - Mechanical engineering

 • M - Metallic materials

 • N - Non-metallic materials

 • S - Health, environment and medical equipment

 • T - Transport, mechanical handling and packaging

 • Z - Information technology

Elk van deze rubrieken is verder nog onderverdeeld in subrubrieken. Het volstaat enkel het deel te raadplegen dat relevant is voor uw activiteitsdomein.

Meer informatie over normalisatie vindt u op www.agoria.be/NL/normalisatie.