Op 1 juli 2019 heeft de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid een nieuwe lijst gepubliceerd (de zesde raadplegingsprocedure) van chemische agentia waarvoor een verlaging van de blootstellingsgrenswaarde wordt voorgesteld. Als geen bezwaar wordt ingediend, zullen de voorgestelde grenswaarden wettelijk verplicht worden. Vormt de voorgestelde verlaging van de grenswaarde een probleem? Dien een bezwaar in.

Sorry, dit artikel is voorbehouden voor leden van Agoria. Heeft u al een login? Voer die in en lees verder.

Is uw bedrijf lid van Agoria? Vraag uw login aan en krijg toegang tot alle content op onze site. Vul het formulier in.
Is uw bedrijf geen lid van Agoria? Ontdek hier de vele voordelen van het Agoria-lidmaatschap.