De Europese Commissie heeft een nieuwe versie van de 'Gecombineerde Nomenclatuur (GN)' gepubliceerd. Deze nieuwe nomenclatuur treedt op 1 januari 2018 in werking. Download de bijgewerkte versie.


De Europese Commissie heeft een nieuwe versie van de 'Gecombineerde Nomenclatuur (GN)' gepubliceerd. Op basis van de gecombineerde nomenclatuur wordt bepaald wat de goederencode (douanecode, CN-code, ...) van uw goederen is. De nieuwe gecombineerde nomenclatuur wordt toegepast vanaf 1 januari 2018.

De gecombineerde nomenclatuur vormt de basis voor de tariefindeling van goederen. De tariefindeling deelt goederen in onder een bepaalde goederencode/douanecode. De GN vormt daarmee de Europese verfijning van de wereldwijde tariefindeling die bepaald worden binnen de Werelddouane-organisatie en haar "Geharmoniseerd Systeem" (GS) of "Harmonised System" (HS) .

De goederencode wordt o.a. bepaald om te bekijken welke invoerrechten en/of antidumpingrechten er van toepassing zijn op goederen of hoe de invoer in de Europese Unie van goederen statistisch verwerkt moet worden.

Initieel werd de Gecombineerde Nomenclatuur vastgelegd door de Raad van de Europese Unie (de verzameling van lidstaten). De lijst wordt echter jaarlijks geüpdatet door de Europese Commissie.

U vindt de bijgewerkte versie voor 2018 respectievelijk in:

Heeft u vragen over de tariefindeling van uw goederen, contacteer Jef D'Hollander.