Om de vijf jaar wordt nagegaan of de Europese internationale normen nog steeds de stand der techniek weerspiegelen. Voor een hele reeks CEN- en ISO-normen van commissies onder het beheer van sectoroperator Agoria ICT wordt tegen 21 mei 2019 een Belgisch standpunt verwacht.


Mogelijke acties zijn:

  • terugtrekken (verouderde technologie)
  • herzien (bijwerken naar de huidige stand der techniek)
  • bevestigen (norm nog steeds actueel).

Als u een van de betreffende normen gebruikt, is het belangrijk om dit te melden. Normen waarvoor minder dan 5 landen aangeven deze te gebruiken, worden immers automatisch teruggetrokken.

Wenst u wijzigingen aan te brengen aan zo'n norm, dan is deze systematische evaluatie een uitgelezen moment om dit te melden. U dient er wel voor te zorgen dat voldoende andere landen dit voorstel steunen. Met het oog op een eventuele herziening, kan u steeds aangeven of u bereid bent hieraan mee te werken.

Voor onderstaande ISO- en CEN-normen van commissies onder het beheer van sectoroperator Agoria ICT wordt tegen 21 mei 2019 een Belgisch standpunt verwacht. 

 

ISO/IEC JTC1/SC6 Telecommunications and information exchange between systems

ISO/IEC/IEEE 8802-1AS:2014  

Local and metropolitan area networks -- Part 1AS: Timing and synchronization for time-sensitive applications in bridged local area networks

ISO/IEC JTC1/SC7  Cards and security devices for personal identification

ISO/IEC 14102:2008 (Ed 2, vers 2)  

Guideline for the evaluation and selection of CASE tools

ISO/IEC 15474-1:2002 (vers 3)  

CDIF framework -- Part 1: Overview

ISO/IEC 15474-2:2002 (vers 3)  

CDIF framework -- Part 2: Modelling and extensibility

ISO/IEC 15475-1:2002 (vers 3)  

DIF transfer format -- Part 1: General rules for syntaxes and encodings

ISO/IEC 15475-2:2002 (vers 3)  

CDIF transfer format -- Part 2: Syntax SYNTAX.1

ISO/IEC 15475-3:2002 (vers 3)  

CDIF transfer format -- Part 3: Encoding ENCODING.1

ISO/IEC 15476-1:2002 (vers 3)  

CDIF semantic metamodel -- Part 1: Foundation

ISO/IEC 15476-2:2002 (vers 3)  

CDIF semantic metamodel -- Part 2: Common

ISO/IEC 20968:2002 (vers 3)  

Mk II Function Point Analysis -- Counting Practices Manual

ISO/IEC 25000:2014 (Ed 2)  

Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) -- Guide to SQuaRE

ISO/IEC 25001:2014 (Ed 2)  

Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) -- Planning and management

ISO/IEC 25012:2008 (vers 2)  

Software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) -- Data quality model

ISO/IEC 25051:2014 (Ed 2)  

Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) -- Requirements for quality of Ready to Use Software Product (RUSP) and instructions for testing

ISO/IEC 25063:2014  

Systems and software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) -- Common Industry Format (CIF) for usability: Context of use description

ISO/IEC JTC1/SC22    Programming languages, their environments and system software interfaces

ISO/IEC TS 19571:2016  

Technical specification for C++ extensions for concurrency

ISO/IEC JTC1/SC23   Digitally Recorded Media for Information Interchange and Storage

ISO/IEC 11976:2008 (vers 2)  

Data interchange on 130 mm rewritable and write-once-read-many ultra density optical (UDO) disk cartridges -- Capacity: 60 Gbytes per cartridge -- Second generation

ISO/IEC 25434:2008 (Ed 3, vers 2)  

Data interchange on 120 mm and 80 mm optical disk using +R DL format -- Capacity: 8,55 Gbytes and 2,66 Gbytes per side (recording speed up to 16X)

ISO/IEC JTC1/SC24  Computer graphics, image processing and environmental data representation

ISO/IEC 18025:2014 (Ed 2)  

Environmental Data Coding Specification (EDCS)

 ISO/IEC JTC1/SC27 IT Security techniques

ISO/IEC 14888-1:2008 (Ed 2, vers 2)  

Digital signatures with appendix -- Part 1: General

ISO/IEC 14888-2:2008 (Ed 2, vers 2)  

Digital signatures with appendix -- Part 2: Integer factorization based mechanisms

ISO/IEC 27033-4:2014  

Network security -- Part 4: Securing communications between networks using security gateways

ISO/IEC 27036-1:2014  

Information security for supplier relationships -- Part 1: Overview and concepts

ISO/IEC 27038:2014  

Specification for digital redaction

ISO/IEC JTC1/SC29 Coding of audio, picture, multimedia and hypermedia information

ISO/IEC 9282-1:1988 (vers 5)  

Coded representation of pictures -- Part 1: Encoding principles for picture representation in a 7-bit or 8-bit environment

ISO/IEC 10918-3:1997 (vers 4)  

Digital compression and coding of continuous-tone still images: Extensions

ISO/IEC 13522-1:1997 (vers 4)  

Coding of multimedia and hypermedia information -- Part 1: MHEG object representation -- Base notation (ASN.1)

ISO/IEC 13522-3:1997 (vers 4)  

Coding of multimedia and hypermedia information -- Part 3: MHEG script interchange representation

ISO/IEC 13522-5:1997 (vers 4)  

Coding of multimedia and hypermedia information -- Part 5: Support for base-level interactive applications

ISO/IEC 14496-20:2008 (Ed 2, vers 2)  

Coding of audio-visual objects -- Part 20: Lightweight Application Scene Representation (LASeR) and Simple Aggregation Format (SAF)

ISO/IEC 23000-8:2008 (vers 2)  

Multimedia application format (MPEG-A) -- Part 8: Portable video application format

ISO/IEC 23004-8:2009 (vers 2)  

Multimedia Middleware -- Part 8: Reference software

ISO/IEC JTC1/SC31  Automatic identification and data capture techniques

ISO/IEC 24730-1:2014 (Ed 2)  

Real-time locating systems (RTLS) -- Part 1: Application programming interface (API)

ISO/IEC 24791-3:2014  

Radio frequency identification (RFID) for item management -- Software system infrastructure -- Part 3: Device management

ISO/IEC JTC1/SC34  Document description and processing languages

ISO/IEC 19757-2:2008 (Ed 2, vers 2)  

Document Schema Definition Language (DSDL) -- Part 2: Regular-grammar-based validation -- RELAX NG

ISO/IEC 19757-8:2008 (vers 2)  

Document Schema Definition Languages (DSDL) -- Part 8: Document Semantics Renaming Language (DSRL)

ISO/IEC 19757-9:2008 (vers 2)  

Document Schema Definition Languages (DSDL) -- Part 9: Namespace and datatype declaration in Document Type Definitions (DTDs)

ISO/IEC JTC1/SC36   Information technology for learning, education and training

ISO/IEC 23988:2007 (vers 2)  

A code of practice for the use of information technology (IT) in the delivery of assessments

ISO/IEC JTC1/SC37  Biometrics

ISO/IEC 19794-7:2014 (Ed 2)  

Biometric data interchange formats -- Part 7: Signature/sign time series data

ISO/IEC 19794-10:2007 (vers 2)  

Biometric data interchange formats -- Part 10: Hand geometry silhouette data

ISO/IEC 19795-4:2008 (vers 2)  

Biometric performance testing and reporting -- Part 4: Interoperability performance testing

ISO/IEC 24713-1:2008 (vers 2)  

Biometric profiles for interoperability and data interchange -- Part 1: Overview of biometric systems and biometric profiles

ISO/IEC 24713-2:2008 (vers 2)  

Biometric profiles for interoperability and data interchange -- Part 2: Physical access control for employees at airports

ISO/TC 204 Intelligent Transport Systems

ISO 17185-1:2014  

Public transport user information -- Part 1: Standards framework for public information systems

ISO/TS 17426:2016  

Cooperative systems -- Contextual speeds

ISO 21217:2014 (Ed 2)  

Communications access for land mobiles (CALM) -- Architecture

ISO/TS 21219-9:2016  

Traffic and travel information (TTI) via transport protocol experts group, generation 2 (TPEG2) -- Part 9: Service and network information (TPEG2-SNI)

ISO/TC 211 Geographic information / Geomatics

ISO 19115-1:2014  

Metadata -- Part 1: Fundamentals

ISO 19153:2014  

Geospatial Digital Rights Management Reference Model (GeoDRM RM)

ISO/TS 19163-1:2016  

Content components and encoding rules for imagery and gridded data -- Part 1: Content model

ISO/TC 215  Health informatics

ISO/IEEE 11073-10102:2014  

Point-of-care medical device communication -- Part 10102: Nomenclature -- Annotated ECG

ISO/IEEE 11073-10103:2014  

Point-of-care medical device communication -- Part 10103: Nomenclature -- Implantable device, cardiac

ISO/IEEE 11073-10418:2014  

Personal health device communication -- Part 10418: Device specialization -- International Normalized Ratio (INR) monitor

ISO 18104:2014 (Ed 2)  

Categorial structures for representation of nursing diagnoses and nursing actions in terminological systems

ISO 20301:2014 (Ed 2)  

Health cards -- General characteristics

ISO 20302:2014 (Ed 2)  

Health cards -- Numbering system and registration procedure for issuer identifiers

ISO 21549-2:2014 (Ed 2)  

Patient healthcard data -- Part 2: Common objects

ISO 21549-3:2014 (Ed 2)  

Patient healthcard data -- Part 3: Limited clinical data

ISO 21549-4:2014 (Ed 2)  

Patient healthcard data -- Part 4: Extended clinical data

CEN/TC 224  Personal identification and related personal devices with secure element, systems, operations and privacy in a multi sectorial environment

EN 419211-3:2013  

Protection profiles for secure signature creation device - Part 3: Device with key import

EN 419211-4:2013  

Protection profiles for secure signature creation device - Part 4: Extension for device with key generation and trusted channel to certificate generation application

EN 419211-5:2013  

Protection profiles for secure signature creation device - Part 5: Extension for device with key generation and trusted channel to signature creation application