Eind 2016 is de nieuwe Verordening 2016/2281 gepubliceerd. Deze verordening introduceert ecodesigneisen voor verwarmings- en koelproducten. Via een ecodesignverordening worden eisen gesteld aan het ecologisch ontwerp van een product voordat het op de Europese markt mag worden geplaatst.†

Om precies te zijn bevat het toepassingsgebied van de verordening de volgende producten:

  • Luchtverwarmingsproducten met een nominaal verwarmingsvermogen onder de 1MW
  • Koelproducten en hogetemperatuurproces-chillers met een nominaal koelvermogen onder de 2MW
  • Ventilatorluchtkoelers

Er zijn een aantal uitzonderingen op het toepassingsgebied, zoals producten waarvoor al andere ecodesigneisen zijn opgesteld.†

De eerste eisen zullen vanaf 1 januari 2018 verplicht worden. Vanaf die datum is het niet meer mogelijk om producten te verkopen die niet aan de energie-efficiŽntie-eisen in bijlage II van de verordening voldoen. Deze eisen zijn op alle producten van toepassing, behalve ventilatorlichtkoelers. De productinformatie-eisen waarbij de fabrikanten bepaalde technische informatie beschikbaar moeten maken voor installateurs en eindgebruikers zijn wel verplicht voor alle producten.†

Op 26 september 2018 worden naast de energie-efficiŽntie-eisen ook limieten voor de uitstoot van stikstofoxiden geÔntroduceerd voor luchtverwarmings- en koelproducten. Vervolgens zullen de uitstoot- en energie-efficiŽntie-eisen op 1 januari 2021 strenger worden.†

Raadpleeg hier†de volledige verordening (751 kB).†


Dit artikel werd opgesteld in het kader van het project ĎEco-compliance als competitief wapení, uitgevoerd door Sirris en Agoria, met de steun van VLAIO.