De onderhandelingen in het kader van een nieuwe cao voor opleiding in PC 200 blijven moeilijk. Op 12 november vroegen we de leden van de Sociale Commissie PC 200 opnieuw om hun mandaat, omdat de vakbonden het bemiddelingsvoorstel van de voorzitter van PC 200 hadden geweigerd. Waar staan we vandaag?


Om de continuďteit van het sectorale opleidingsstelsel te garanderen, hadden de leden een extra toegeving gedaan wat betreft de verhouding collectieve/individuele opleidingsdagen voor ondernemingen met syndicale afvaardiging waar geen opleidingsplan met de vakbonden kon worden overeengekomen. Zij accepteerden 4 individuele opleidingsdagen/VTE/2 jaar zonder opleidingsplan of 3 individuele opleidingsdagen in geval van een suppletief opleidingsplan.

BBTK – SETCa en ACLVB – CGSLB hebben ingestemd met dit aangepaste voorstel. LBC en CNE hebben echter laten weten dat zij dit voorstel nog niet vergaand genoeg vinden. Zij blijven weigeren om de definitie inzake opleidingen van de wet-Peeters op te nemen in de nieuwe cao en zijn van mening dat er nog steeds getornd wordt aan de individuele opleidingsrechten van de werknemers.

Een lichtpuntje is dat we de financiering van Cevora voorlopig hebben kunnen veiligstellen door de cao voor het sociaal fonds tot 30 juni 2019 te verlengen.  Wij houden u op de hoogte van het verdere verloop van dit dossier en blijven ter beschikking voor verdere afstemming.

 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de "first points of contact" in uw regio:

  • Antwerpen-Limburg
  • Brussel - Brabant
  • Oost- en West-Vlaanderen