Marc De Groote, managing director van ICT-groep Cegeka BelgiŽ, (foto)†is de nieuwe voorzitter van Agoria. Hij volgt Christíl Joris op, die na twee mandaten de voorzittersfakkel doorgeeft. Vlak na zijn benoeming tijdens de statutaire algemene vergadering van Agoria, oogstte hij al meteen luid applaus met zijn toespraak voor de leden en genodigden die gisteren te gast waren op ons corporate event 'The Future of Jobs'. Lees hier de tekst van zijn maidenspeech.

Het thema van ons Corporate Event is Futurejobs. Wie vandaag spreekt over de toekomst van jobs, doet er in de eerste plaats best aan voor jobs te zorgen. Het goede nieuws is dat technologie ons daarbij kan helpen. Het slechte nieuws is dat ons land er niet klaar voor is. Technologie is immers gevaarlijk voor wie er schrik van heeft. Wie uit angst op de stopknop drukt en denkt dat de technologische evolutie daarmee aan ons zal voorbij gaan, dwaalt. We moeten ons land, onze arbeidsmarkt, ons sociaal overleg, het onderwijs en onze maatschappij integendeel aanpassen en klaar maken, klaar zijn voor de opportuniteiten. Dat betekent wel dat we de economische regels moeten aanpassen, aanpassen om nieuwe businessmodellen en bijhorende jobs mogelijk te maken. Dat is het tegenovergestelde van wat we nu vaak doen†: we drukken op de stopknop en vernietigen jobs. Intussen haalt de technologische realiteit ons bij en blijken onze economische wetten voorbijgestreefd. We moeten het verleden niet kost wat het kost willen afschermen, we moeten nu wel aan de toekomst bouwen.

Wij bij Agoria omarmen technologie, want technologie is de oplossing voor een betere toekomst. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we allemaal bij de winnaars van de toekomst horen?†

We zien 4 punten:†

  1. Onze arbeidsmarkt heeft flexibiliteit nodig: onze bedrijven worden geconfronteerd met concurrentie uit het buitenland en dan hebben we het niet enkel over de lagere loonkost, maar wel over de hogere flexibiliteit waarbij mensen elders bereid zijn in drukke periodes langer te werken. Ik heb het daarbij niet over allerlei ver afgelegen lageloonlanden, ik heb het wel over landen als Duitsland en Nederland. Iedereen hier in de zaal bestelt al eens iets via het internet, de kans is erg groot dat uw bestelling wordt afgeleverd door een Nederlandse postman en de kans is erg groot dat uw bestelling vanuit Nederland of Duitsland vertrok. Het voorbeeld van de e-commerce toont erg pijnlijk aan hoe we door hier op de stopknop te drukken, de toekomst en de bijhorende jobs over de grens hebben gejaagd. Nochtans zijn er hier ook goede voorbeelden van hoe we de opportuniteiten van de toekomst goed kunnen invullen. Bij Audi in Brussel werden samen met vakbonden afspraken gemaakt over hoe in piekperiodes meer kan gewerkt worden en tijdens minder drukke periodes minder. Flexibiliteit ten goede van werkgevers en werknemers, een samenspel tussen leidinggevenden en operatoren. Audi kondigde zopas aan 600 miljoen euro in ons land te investeren. Automatisering en robotisering maken repetitieve jobs overbodig en leveren productiviteitsgroei op. De zeven bedrijven die dit jaar een Fabriek van de toekomst-award kregen, hebben de afgelopen 5 jaar voor meer dan 170 miljoen euro geÔnvesteerd in ons land, goed voor een personeelsgroei van 27%.†

  2. Sociaal overleg van de toekomst: ons huidig sociaal overleg is een model uit het verleden dat vertrekt vanuit de premisse werkgevers versus werknemers, ontstaan na de tweede wereldoorlog. Nochtans wordt in heel wat bedrijven, op de werkvloer, helemaal niet met deze premisse gewerkt. Integendeel, leidinggevenden en operatoren werken samen met een gezamenlijk belang voor ogen. Modellen met mittbestimmung waarbij ook werknemers een groter engagement binnen een bedrijf opnemen mag geen taboe zijn. Mittbestimmung, want de vakbonden mogen niet aan de zijlijn blijven staan. Zij moeten zich meer verantwoordelijk voelen voor het welsIagen van onze bedrijven, ten gunste van heel de maatschappij. Iedereen moet betrokken worden. De wereld is veranderd en verandert steeds sneller, laten we de moed hebben om dit alles te herbekijken.†

  3. We gaan langer werken, maar ook duurzamer: wij bij Agoria spreken graag over werkbaar wendbaar werk, maar met een focus op het eerste en het laatste: werk. Eerst zorgen voor werk, jobs en dan ze werkbaar en wendbaar maken. Zorgen voor jobs, doe je niet door jaren over allerlei statuten en aanpassingen van arbeidswetgeving te debatteren, maar wel door onze wetgeving flexibeler te maken. Laten we ons niet meer met de rug tegen de muur drummen zoals we defensief reageerden bij de opkomst van e-commerce en pas reageerden toen de technologie zich al had ontwikkeld in onze buurlanden. Economische wetten moeten er net voor zorgen dat we op tijd kunnen schakelen en nieuwe bedrijven oprichten en proactief inspelen op nieuwe tendensen en technologie. Wij doen het al met ons project rond de factory of the future. Laten we technologie omarmen en onze wetgeving moet een promotor zijn voor de jobs van de toekomst, niet een rem.†

  4. Besluiten doe ik graag met een oproep rond het onderwijs van de toekomst. U kent allen het belang van STEM-diplomaís. Om voldoende instroom te hebben, is er echter nood aan een herwaardering van het STEM-onderwijs: gedreven en professionele leraren brengen niet alleen de theorie, maar ook de concrete toepassingen. Jongeren leren interactief samenwerken en worden betrokken bij het zoeken van innovatieve oplossingen. Duaal leren wordt een kwalitatieve, algemeen verspreide leervorm binnen het hervormd secundair onderwijs en het hoger onderwijs en ICT wordt geÔntegreerd in de leermethodes, zodat jongeren met goesting naar school gaan. Maar laten we ook niet het belang van levenslang leren vergeten. Terwijl sommigen nu hun heil zoeken in een pleidooi voor de verlenging van de studieduur voor bepaalde richtingen in het hoger onderwijs, zal de nood aan vorming en levenslang leren enorm aan belang winnen. Het onderwijs van de toekomst speelt zich dus niet enkel en alleen op de schoolbanken tijdens onze jeugd af.

Er is een technologische revolutie gaande en we moeten ons aanpassen, kreeg u vandaag te horen. Gaan we bij de winnaars zijn en niet bij de verliezers? Ik wil besluiten met het volgende: terwijl onze generatie graag lang debatteert over de zogenaamde gevaren van technologie, is de volgende generatie, onze kinderen dus, al lang overtuigd van de voordelen van technologie. Onze jongeren gebruiken de technologie volop en de kwaliteit van hun leven gaat erop vooruit. Laat ťťn zaak duidelijk zijn: het zijn onze kinderen die zullen bepalen hoe de toekomst eruit ziet.

Marc De Groote
Voorzitter Agoria

Lees hier het persbericht over de benoeming van Marc De Groote tot voorzitter van Agoria. Een uitvoerig verslag van ons corporate event 'The Future of Jobs', dat op woensdag 18 mei plaatsvond in Brussel, leest u morgen in de nieuwsmail van Agoria Online.