De toepassing van het digitale 'factory of the future'-concept en de implementatie van een cultuur van continue verbetering resulteerden bij Newtec in een enorme toename van arbeidsproductiviteit en personeelsbetrokkenheid.


Digital transformation - case study 2: De toepassing van het digitale 'factory of the future'-concept resulteerde bij Newtec in een enorme toename van arbeidsproductiviteit en personeelsbetrokkenheid.

Beschrijving

Newtec is als hoogtechnologisch Belgisch bedrijf al zo'n 30 jaar gespecialiseerd in design, ontwikkeling en productie van satellietcommunicatieapparatuur. De fabriek in Erpe-Mere focust op het productierijp maken van nieuwe producten in een high mix/low volume-markt.

Producten worden wereldwijd op maat van de individuele klant aangeboden. Dankzij Newtecs technologie in de transmissieketen kunnen meer dan drie miljard mensen iedere dag tv kijken.

Uitdagingen

 • Hoe kan Newtec continu zijn producten en processen innoveren om zijn marktleiderspositie te behouden?

 • Hoe kan de Newtec-fabriek te Erpe-Mere uitgroeien tot spilfiguur binnen een wereldwijd netwerk van leveranciers en partners ?

Aanpak

Newtec voelde enkele jaren geleden de noodzaak om in het kader van de bedrijfstransformatie zijn kernvaardigheden verder uit te bouwen volgens  de leuze: 'Think and Act Digital'.

Een cruciale factor hierbij is 'kennisdeling'. "Kennis = macht" geldt niet meer wegens Newtecs globale aanwezigheid. Belangrijker daarentegen is wat men doet met die kennis; dat maakt het verschil. Men moet kennis slim combineren om iets nieuws te bekomen.

Project highlights

Newtec installeerde een cultuur van continue verbetering, waarbij telkens geprobeerd wordt beter te doen dan bij vorige producties, zowel op het niveau van kwaliteit als op dat van kosten.

In het verleden focuste Newtec zich hoofdzakelijk op zijn eigen technologie, maar dit wordt vandaag steeds meer aangevuld met capaciteiten van partners, zowel in de eigen producten als in het productieproces.

Om deze cultuur in te bedden in de organisatie werden cross-trainingen voorzien voor medewerkers in alle afdelingen. Dit geeft Newtec meer flexibiliteit en maakt het mogelijk om de volledige operationele flow te optimaliseren.

Bij de implementatie van 'value stream mapping' maakte Newtec eerst de keuzes die ten voordele waren van zijn klanten. Dit is een uitstekende manier om te werken, want zo profiteerde de klant onmiddellijk van het geleverde werk.

Newtec koos ervoor om zijn IT-departement te reorganiseren tot een IBQ team – IT, Business Process Management and Quality.

Uiteindelijk leidde dit tot de introductie van het 'Customer Centric Operations'-concept: een platform dat klantendata capteert en gebruikt om de processen te optimaliseren. Newtec opteert hier voor een CRM-systeem, waarbij de verkoopskracht de begin- en eindtool is. Alles wordt in  gestandaardiseerde diensten gegoten, die zowel fysiek als digitaal worden gecombineerd doorheen alle processen.

Resultaten

Momenteel bestaat Newtecs digital factory-concept uit drie lagen:

 • Laag 1: Procesverbetering
  Newtec gebruikte vroeger papieren productieorders die overal verspreid werden in de fabriek, met gevolg dat deze informatie zijn doel niet bereikte. Het duurde meer dan twee weken om de productiefeedback te verwerken, Dit is veel te lang. Ondertussen werd een gelijkaardige order gestart met dezelfde problemen en vele frustraties stapelden zich op.
  Om dit probleem het hoofd te bieden, ging Newtec op zoek naar iets dat hen real-time feedback kon geven en adaptief was. Er werd beslist om een open source ERP-systeem om te vormen tot een registratietool voor alle productiedata.

 • Laag 2: Operationeel
  De operations managers moesten in het verleden een planning opstellen voor negen verschillende werkstations, die allemaal onderling verbonden zijn. Dit was een onmogelijke opgave.
  Vandaag heeft Newtec de operators meer empowerment geven door de werkvloer te digitaliseren via de introductie van process control boards en monitors. Met andere woorden: "Creëer meer visibiliteit binnen operations en geef de werknemers de middelen om te beslissen".

  Transparant productiebeheer vervangt de planning

  Op dit ogenblik beheren de werknemers en de verkopers de productie(planning), de operationele manager controleert slechts de uitzonderingen, en dan enkel nog indien dit nodig blijkt.

 • Laag 3: Analyse
  Newtec bouwde een dashboard, zichtbaar voor elke werknemer, waarin alle belangrijke en relevante KPI's (key performance indicators) realtime worden weergeven.

Voordelen van de digitalisering

 • De doorlooptijd van het productieproces is sterk verkort, waardoor de klantentevredenheid gestegen is.
 • De efficiëntie is sterk toegenomen.
 • De kwaliteit van het productieproces is sterk gestegen.

Gerealiseerde doorbraken

De belangrijkste resultaten die Newtec door doorgedreven digitalisering wist te boeken zijn:

 • Een first pass yield van 95%. Dit wil zeggen dat 95% van de producten op het einde van productieproces, onmiddellijk functioneel zijn. Gelet op de complexiteit en volumes waarin Newtec handelt, is dit een uiterst competitief resultaat.
 • De gemiddelde levertermijn is gedaald van 8 à 10 werkdagen (2008) naar minder dan 5 werkdagen, voornamelijk te danken aan verdere evoluties binnen 'lean pull systemen'.
 • De gerealiseerde omzet per werknemer is met 25% gestegen.
 • De totale omzet van Newtec is op 6 jaar tijd meer dan verdubbeld.
 • Er werden tijdens diezelfde periode meer dan 150 nieuwe jobs gecreëerd binnen Newtec.

Toekomstige ambities

De volgende jaren verwacht Newtec een verdere groei dankzij de steeds belangrijker wordende satellietcommunicatie. Verdere digitale innovatie zal in dit domein zeker nog meer mogelijkheden voor datatransmissie gaan bieden.

Verder wil het bedrijf uitgroeien tot een nog belangrijkere spil in een netwerk met partners en leveranciers. Voor Newtec is het belangrijk om in een dergelijk ecosysteem te kunnen groeien. Uiteindelijk zal dit resulteren in een onmiddellijke connectie van klanten, accountmanager, productie en diensten. Een klant en accountmanager zullen in staat zijn om de productiecapaciteit te zien, een order te plaatsen, op te volgen,...

Uit het transformatieverhaal van Newtec blijkt dat de realisatie van het digitale 'factory of the future'-concept resulteerde in een grote toename van arbeidsproductiviteit en -betrokkenheid:

 • Medewerkers hebben nu een transparant en visueel productiesysteem dat voor iedereen beschikbaar is.
 • Ze beslissen zelf, en verantwoordelijkheden worden zo laag mogelijk gehouden binnen de organisatie.
 • Veel front- een background ruis verdween; problemen die vroeger nooit werden opgelost, worden nu gemakkelijk aangepakt.


TIP: Newtec is een van de bedrijven die in het kader van onze tweede Factories of the Future Roadshow de deuren openzetten voor andere lidbedrijven van Agoria.Meer informatie en inschrijven.

Dit artikel kadert in een reeks blogs rond Digitising Manufacturing, één van de Innovatieve BedrijfsNetwerk-projecten die financieel mee door de Vlaamse overheid ondersteund worden.

Blog gemist? 

Vind uw digitale dienstverleners

Bij de digitalisatie van uw onderneming is het niet altijd evident om de juiste gespecialiseerde leveranciers te vinden. Met onze tool DigiConnect vindt u in een handomdraai de perfecte contacten voor uw digitale transformatie. Probeer het zelf!

Ontdek DigiConnect!