Goed leiderschap is een essentiële bouwsteen voor een toekomstgerichte organisatie, zeker in de technologische industrie. Door de digitalisering en technologische evolutie worden bedrijven uitgedaagd om flexibel in te spelen op veranderende omstandigheden. Dit vergt leiders die hun medewerkers motiveren, ruimte geven voor (competentie)groei en waar nodig de organisatieontwikkeling sturen. Door deel te nemen aan het wetenschappelijk onderzoek 'Fit for the Future' heeft uw bedrijf alvast een flink beentje voor.


Leiderschap ontwikkelen: Fit for the Future

Agoria is promotor van het ESF-project 'Leiderschap ontwikkelen: Fit for the Future', een ambitieus project waarbij drie types van leiderschapsontwikkelingstrajecten wetenschappelijk met elkaar worden vergeleken:

 • een traject gedeeld leiderschap,
 • een traject motiverend leiderschap
 • en een regulier traject.

Deze trajecten worden doorlopen met 60 teams in een 20-tal bedrijven in de technologische industrie. Er wordt samen met een team onderzoekers nagegaan wat de impact is van de diverse trajecten op de motivatie en autonomie van de medewerkers. De doelgroep zijn de eerstelijns-leidinggevenden, niet de directie.

Voor de opbouw en de implementatie van de leiderschapsontwikkelingstrajecten werken we samen met experten die werken vanuit een wetenschappelijke onderbouw. Het gaat om Workitects en Leading Insights (gedeeld leiderschap), Impetus Academy (motiverend leiderschap) en Mercuri Urval (regulier traject).

Vanuit de resultaten van het onderzoek, aangevuld met ondersteunende ‘tools’, wil Agoria organisaties op weg zetten om leiders te ontwikkelen ‘fit for the future’.

Wat biedt een deelname u?

 • Eén tot drie groepen van een 6-tal leidinggevenden nemen kosteloos deel aan een kwalitatief opleidingstraject begeleid door gerenomeerde experten.
 • Uw organisatie verwerft kennis en expertise rond leiderschap.
 • U ontvangt uit eerste hand de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek.

Welke organisaties komen in aanmerking? 

 • Organisaties die voldoende groot zijn opdat 2 of 3 groepen binnen het bedrijf kunnen deelnemen aan een verschillend traject zonder dat er ‘contaminatie’ is tussen de trajecten. Dit houdt in dat de groepen zo min mogelijk verweven zijn. Elke groep bestaat uit 6 à 8 eerstelijns-leidinggevenden. Voor het traject Gedeeld leiderschap doorloopt de leidinggevende het ontwikkeltraject samen met zijn/haar team.
 • Het team van de leidinggevende bevat 8 à 10 leden.
 • Het management ondersteunt expliciet de instap in het onderzoeksproject, en in één of meerdere van de leiderschapstrajecten. Ze stemmen ermee in dat ze geen zeggenschap hebben in welk traject hen toegewezen wordt en dat één van de teams mogelijk als controlegroep wordt aangeduid, zonder effectief traject. U heeft als organisatie wel minstens één effectief traject.
 • De organisaties geven hun deelnemers de nodige tijd voor het volgen van het programma (assessments, invullen van vragenlijsten, workshops, …).
 • Organisaties die hun zetel en werking in het Vlaams Gewest hebben of hun zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waarbij hun activiteiten en werking voor een belangrijk deel zijn gericht op de Vlaamse arbeidsmarkt.
 • Het totale bedrag aan de minimissteun dat uw organisatie over een periode van drie belastingjaren ontving, mag niet hoger liggen dan EUR 200.000. 

Neem deel aan de infosessie op donderdag 7 januari (9 - 10 uur) of dinsdag 26 januari (14 - 15 uur). Wij gaan er dieper in op de inhoud en deelnamevoorwaarden  van dit ESF-project. Schrijf u in via de link hieronder!

Het ESF-project ‘Leiderschap ontwikkelen: Fit for the Future’ situeert zich in de ESF-oproep 'Met LEO (LeiderschapsExperiment en -Ontwikkeling) naar werkbaar werk’.

Projectperiode: november 2020 – december 2022

 • Bijdrage vanuit ESF: 418.893,74 EUR
 • Bijdrage vanuit Vlaams Cofinancieringsfonds: 279.262,50 EUR

 

Datum

donderdag 7 januari 2021, 09:00 - 10:00

dinsdag 26 januari 2021, 14:00 - 15:00

Plaats

Online. U ontvangt tijdig een MS Teams-link voor de digitale meeting.

Organisator

Agoria Leren en loopbanen

Dit evenement is afgelopen.