In oktober 2015 kondigden de federale overheid en de 9 ministers bevoegd voor gezondheidszorg in ons land het Actieplan e-Gezondheidszorg aan. Dit plan telt 20 grote actiepunten, met als gemeenschappelijk doel de digitale gezondheidszorg eindelijk op de sporen te krijgen in ons land. Enkele actiepunten zijn bijvoorbeeld:

  • Mobile health, waarover een openbare raadpleging en vervolgens een projectoproep werden gelanceerd;

  • Het elektronisch medisch dossier, waarvoor financiële middelen ten belope van 56 miljoen euro werden uitgetrokken;

  • Het elektronisch voorschrift;

  • Opleiding en ICT-ondersteuning van zorgverstrekkers;

Waar staan we nu begin 2017?

Wat zijn de prioriteiten? Wordt de vooropgestelde timing voor de verschillende actiepunten gerespecteerd? In welke domeinen kan de industrie nog een rol van betekenis spelen? Hoe dit plan en de verwezenlijkingen ervan integreren in de eigen bedrijfsstrategie? Hoe goed is het plan afgestemd op de volop evoluerende sector?

Over die vragen organiseert Agoria Healthcare Technology op dinsdag 21 maart een interactieve sessie met het kabinet van federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block.

Waarom interactief?

De bedoeling van deze vergadering is o.a. om bedrijven de kans te geven de problemen aan te kaarten waarmee ze geconfronteerd worden en die met het Actieplan te maken hebben (bv. slechte coördinatie met impact op de processen, gebrek aan transparantie over het plan bij de gebruikers,…). Door deel te nemen, wordt u dus veel nauwer betrokken bij de uitvoering van het plan.

Tijdens de vergadering zullen alle punten van het Actieplan e-Gezondheidszorg overlopen worden. U krijgt daarbij een helder overzicht van de doelstellingen van elk punt, de vastgelegde prioriteiten en de vooropgestelde timings. Er wordt telkens voldoende tijd voorzien voor vragen en discussie.

Indien gewenst kunt u bij uw inschrijving reeds uw eventuele vragen doorgeven via het elektronisch inschrijvingsformulier (gebruik daartoe het veld ‘bijkomende opmerkingen’ en duid aan of u al dan niet wenst dat uw vragen anoniem behandeld worden). Uiteraard kunt u ook ter plaatse zelf nog vragen stellen.

Programma 

15.00: Ontvangst
15.15: Agoria Healthcare Technology Club – visie, realisaties en lopende dossiers, actieprogramma 2017,
door Melchior Wathelet, co-voorzitter Agoria Healthcare Technology Club  
15.30: Actieplan e-Gezondheidszorg – interactieve sessie met Frank Ponsaert, adviseur eHealth op het kabinet van minister Maggie De Block.
Sessie en debat gemodereerd door Carole Absil, Business Group Leader Agoria Healthcare Technology Club  
17.30: Netwerkdrink 
18.30: Einde

 

Er wordt aan elke deelnemer een bescheiden bedrag aangerekend als tussenkomst in de kosten voor catering. Deze fee bedraagt € 55 per deelnemer (behalve voor de all-in leden van de Healtcare Technology Club).

Datum

dinsdag 21 maart 2017, 15:00 - 18:30

Plaats

BluePoint Building
A. Reyerslaan 80
1030 Brussel

Toegangsplan

Organisator

Agoria Healthcare Technology Club 

Meer info

€ 55 per deelnemer (behalve voor de all-in leden van de Healtcare Technology Club)

Dit evenement is afgelopen.