Deze tweede verlenging wordt gevraagd wegens de tweede besmettingsgolf als gevolg van het coronavirus en de eruit voortvloeiende sluiting van bedrijven en handelszaken.


De Raad vraagt:

  • een verlenging met 6 maanden van de geldigheid van maaltijdcheques, ecocheques en cadeaucheques die vervallen tussen 1 november 2020 en 31 maart 2021;
  • een verlenging tot 30 september 2021 van de geldigheidsduur van de sport- en cultuurcheques die op 30 september 2020 vervielen (en waarvan de geldigheidsduur reeds werd verlengd tot 31 december 2020);
  • een verlenging van de geldigheidsduur van alle consumptiecheques van 7 juni 2021 tot 31 december 2021.

Daarnaast vraagt de Raad dat de uitgevers van deze cheques hierover opnieuw een snelle en doeltreffende informatiecampagne op touw zouden zetten voor de begunstigden, hun werkgever en de handelaars en ondernemingen, zoals ze ook tijdens de eerste besmettingsgolf gedaan hebben.

De geldigheid van de maaltijdcheques, ecocheques, cadeaucheques, sport- en cultuurcheques werd reeds een eerste keer verlengd door een KB van 20 mei (lees ons artikel Corona-maatregel: verlenging geldigheidsduur geschenkcheques, maaltijdcheques, ecocheques en sport- en cultuurcheques van 4 juni 2020).

Bron: Advies Nr. 2.186 van de Nationale Arbeidsraad van 24 november 2020 betreffende de coronaviruscrisis - Verlenging van de geldigheidsduur van maaltijdcheques, ecocheques, ca-deaucheques, sport- en cultuurcheques en consumptiecheques

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de "first points of contact" in uw regio :

  • Antwerpen-Limburg
  • Brussel - Brabant
  • Oost- en West-Vlaanderen