In het kader van de 'Coup de poing pénurie'-campagne van Waals minister van Werk Pierre-Yves Jeholet heeft ons lidbedrijf NRB samen met Forem en Technifutur de 'Software Academy by the NRB Group' opgericht. In de Academy zal een opleiding IT Development voor werkzoekenden worden georganiseerd.


Om tegemoet te komen aan de toenemende vraag binnen NRB zelf en zijn dochterondernemingen, maar ook om een antwoord te bieden op het tekort aan ICT-talent in ons land, start de NRB Group met een eerste opleidingsmodule over Java-ontwikkeling. Dat is een technologie die in de context van de toenemende digitalisering vandaag zeer gegeerd is op de arbeidsmarkt.

De opleiding wordt georganiseerd in samenwerking met het Waals werkgelegenheidsagentschap Forem en de competentiepool Technifutur, en is gericht op werkzoekenden. Uit de kandidaturen zullen 12 stagiairs worden geselecteerd om deel te nemen aan de eerste opleidingscyclus van 9 maanden. De lessen zullen volgens het systeem van duaal leren deels in de lokalen van Technifutur gegeven worden, en deels op de werkvloer bij NRB.

Negen maanden opleiding met praktijkervaring

"Tijdens de opleiding, die half maart van start gaat, zullen de cursisten alternerend binnen ons bedrijf worden opgevangen voor een on-the-job ervaring van in totaal 12 weken. Het is de bedoeling dat ze aan het einde van hun 9 maanden durende opleiding over nieuwe skills beschikken waarmee ze terechtkunnen in een vakgebied met interessante toekomstmogelijkheden. NRB verbindt zich er alvast toe om minstens 80% van de kandidaten die hun opleiding met succes voltooien een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur aan te bieden, hetzij binnen onze eigen organisatie hetzij bij onze dochterondernemingen Afelio, Civadis of Xperthis. Wij zijn er trots op dat we het eerste ICT-bedrijf zijn dat zich op deze manier samen met Forem en Technifutur aansluit bij de 'Coup de poing pénurie'-campagne van de Waalse overheid", verklaart Pascal Laffineur, CEO van NRB.

Wie komt in aanmerking?

Kandidaten moeten om in aanmerking te komen werkzoekend zijn en minstens over een getuigschrift hoger secundair onderwijs beschikken. Daarnaast moeten ze over sterke analytische en conceptuele vaardigheden beschikken en voeling hebben met ICT. Een IT-diploma of gelijkwaardige ervaring, kennis van het Engels en vertrouwdheid met de activiteiten van de klanten van NRB zijn extra troeven. 

Als het concept van deze eerste opleidingscyclus aanslaat, kan het in de toekomst nog worden ingezet voor gelijkaardige opleidingen over andere technologieën dan Java.

Bekijk hier een reportage van Canal Z  (video in het Frans)