Multi-Energy

De  bedrijvengroep Multi-Energy groepeert de fabrikanten en leveranciers van producten, systemen en diensten met betrekking tot de productie, het transport en de distributie van elektrische energie.

Kernactiviteiten

  • De gezamenlijke standpunten tussen de lidbedrijven van de industriegroep omtrent energiebeleid te formuleren en te behartigen.
  • De industriegroep vertegenwoordigen naar de relevante Europese comités (Orgalime, T&D Europe, WindEurope,…) en regionale comités (Flux50, …).
  • Agoria is ook partner in diverse subsidieprojecten: IBN Offshore Energy, VIS Smart Energy City, INTERREG SCIFI, IBN IoT Value Chain/The Beacon. Voor meer info, zie: www.agoria.be/smartcities
  • Organsieren van overlegmomenten met Fluvius rond openbare verlichting en andere thema’s in het kader van Fluvius als multi-utility provider, alsook de interactie met lokale besturen.
  • Er zal toegewerkt worden naar een versterkte relatie met de andere stakeholders op verschillende politieke niveaus in de drie gewesten.

Nieuws