Heel wat landgenoten hebben een 'geen-reclame-sticker' op hun brievenbus hangen. Tot ergernis van velen, ontvangen zij wel folders van politieke partijen die stemmen voor zich willen winnen. Politieke partijen en/of kandidaten versturen zelfs gepersonaliseerde brieven. Dienen politieke partijen de AVG dan niet na te leven?


De verkiezingscampagnes zijn volop bezig, met als gevolg dat er heel wat propaganda in de postbus terecht komt ook al hangt er een "geen-reclame-sticker" op. Dit is het rechtstreeks gevolg van een bepaling in het Wetboek Economisch Recht dat dergelijke folders niet als reclame in aanmerking komen.

Kandidaten van politieke partijen durven ook wel gepersonaliseerde brieven te versturen met uw naam op de enveloppe. Zij hebben dus toegang tot uw naam en adres. Hoe komen zij hieraan en hoe kan dit in overeenstemming zijn met de AVG?

Ook politieke partijen en hun kandidaten dienen de AVG en haar principes na te leven. De AVG stelt in haar overwegingen dat direct marketing kan worden verstuurd op basis van het gerechtvaardigd belang van een organisatie. Het gerechtvaardigd belang als grondslag gebruiken impliceert wel dat een afweging gemaakt moet worden tussen de rechten en vrijheden van de betrokkene en de belangen van de politieke partij.

Politieke partijen en hun kandidaten kunnen zich bovendien beroepen op enkele wetgevende bepalingen om toegang te hebben tot databanken met kiesgerechtigden. Het kieswetboek en het KB betreffende het verkrijgen van informatie uit het bevolkingsregister stellen dat politieke partijen een lijst kunnen opvragen bij het gemeentebestuur voor zover ze aan enkele voorwaarden voldoen. Deze lijsten kunnen enkel gebruikt worden in het licht van de verkiezingen en niet voor latere ledenwerving of ter promotie van een politiek eetfestijn.

De Gegevensbeschermingsautoriteit is wel van mening dat het versturen van verkiezingspropaganda per e-mail te invasief is en dat de politieke partij zich dan niet meer op het gerechtvaardigd belang kan beroepen. Bijgevolg zal de politieke partij de toestemming van de betrokkene moeten bekomen vooraleer deze mailings te versturen.

Indien een persoon reeds lid of sympathisant is van de politieke partij in kwestie zou het niet vereist zijn om de toestemming nog te bekomen. Hiervoor kan men zich beroepen op het KB van 4 april 2003 tot reglementering van het verzenden van reclame per elektronische post.

Wel zal er steeds een uitschrijven-knop moeten worden voorzien zodat de betrokkene steeds eenvoudig zijn toestemming kan intrekken of zich kan verzetten tegen het ontvangen van dergelijke mailings.

Neem deel aan de Agoria Academy Data Protection op 15 oktober voor meer uitleg over de GDPR en DPIA. Klik hier voor meer info

Op donderdag 25 oktober organiseert Agoria voor de vijfde keer een infodag over regelgeving en normen. Tijdens het #RSEVENT2018 'Reveal what's hidden' wordt dieper ingegaan op de GDPR.

Bekijk het volledige programma en schrijf in.