In een vorig artikel schreven we dat een aanwezigheidsbeleid of verzuimbeleid voor elk bedrijf belangrijk kan zijn. Vooral de laatste jaren zien we een sterke stijging van het langdurig verzuim. Liefst 5% van de werknemers is langer dan 1 maand afwezig.

Zijn er bepaalde groepen die meer lijden onder het langdurig verzuim?

Als we naar de cijfers van het langdurig verzuim kijken, blijkt dat de verschillen tussen mannen en vrouwen, bedienden of arbeiders, voltijdse of deeltijdse werknemers niet langer relevant zijn. Lang verzuim treft met andere woorden iedereen.

We moeten allemaal langer werken, logisch toch dat we dan steeds langer afwezig zijn!

Een eerste mogelijke oorzaak van het langdurig verzuim is inderdaad het feit dat we steeds langer (moeten) werken. Oudere werknemers hebben meer last van chronische aandoeningen dan jongere mensen. Ergonomie was vroeger immers een loos begrip en is pas sinds de welzijnswet van 1996 expliciet opgenomen in het toepassingsgebied van de wetgeving. Vandaag de dag wordt er op verschillende plaatsen al veel meer aandacht besteed aan ergonomie, terwijl dit vroeger, toen de oudere werknemers nog jong waren, veel minder het geval was.

Is dat de enige verklaring?

Uiteraard is dat maar een deel van het verhaal. Wie af en toe een krant leest, naar de radio luistert of naar het nieuws kijkt, wordt er bijna dagelijks mee geconfronteerd…. “1 op 5 collega’s koerst af op burn-out”, “burn-out grootste bedreiging voor werknemersbestand”, “aantal mensen met burn-out verdubbeld in vijf jaar (en dat is nog maar het topje van de ijsberg)”.

We moeten het niet onder stoelen of banken schuiven. Stress en burn-out hebben een belangrijke invloed op langdurig verzuim. Mensen moeten steeds bereikbaar zijn, maar soms willen ze ook bereikbaar zijn of denken ze dat ze bereikbaar moeten zijn. Denk maar aan de smartphone, de sociale media,… Als we iemand de vraag stellen hoe het gaat op het werk, krijg je steeds het antwoord “Druk, druk, druk”. Maar ook verzuurde relaties met collega’s of leidinggevenden kunnen een oorzaak zijn van langdurige afwezigheid. De oorzaak zal in verschillende gevallen bij het werk liggen, maar zeker niet alleen bij het werk. Ook de privésituatie kan een rol spelen bij langdurige afwezigheid.

Binnen een onderneming is het niet altijd eenvoudig om te weten wat juist de oorzaken zijn van het langdurige verzuim, maar feit is dat de vergrijzing en de (soms) zware fysieke en mentale belasting zeker een deel van de verklaring zullen zijn. Daarom is het belangrijk om in een goed aanwezigheidsbeleid niet alleen het kortverzuim aan te pakken, maar ook rekening te houden met het langdurig verzuim en de oorzaken van dit verzuim.

In een volgend artikel gaan we dieper in op een aantal mogelijkheden om langdurige aanwezigen opnieuw aan de slag te krijgen.

Vanaf volgende maand organiseert Agoria op diverse locaties een seminarie over het opzetten van een geïntegreerd aanwezigheidsbeleid. De data en de locaties vindt u terug op onze website.


Lees ook: