De Waalse regering en de mobiele operatoren – Orange Belgium, Proximus en Telenet – hebben een nieuw akkoord bereikt om de dynamiek die in 2016 op gang werd gebracht ter verbetering van de connectiviteit op het Waalse grondgebied nieuw leven in te blazen. Met het akkoord wordt een positieve en ambitieuze samenwerking hervat met het oog op de digitale transformatie van Wallonië, waardoor de 3G- en 4G-dekking de voorbije jaren kon worden verbeterd.


De operatoren verbinden zich ertoe om hun investeringen te verhogen ten belope van 11 miljoen euro over twee jaar. De nieuwe middelen die dankzij het akkoord worden vrijgemaakt, zullen worden gebruikt voor een betere connectiviteit en voor innovatieve oplossingen en gerichte projecten in het kader van de economische ontwikkeling van het Waals Gewest.

Om de connectiviteitsinvesteringen van de operatoren te ondersteunen binnen een partnership, verbindt het Waals Gewest er zich van zijn kant toe om een gunstig fiscaal, wetgevend en administratief kader te scheppen. 

Het nieuwe akkoord ligt in het verlengde van het eerste akkoord dat in 2016 werd gesloten om een positieve investeringsdynamiek op gang te brengen. Het toenmalige akkoord had – en dat was ongezien – betrekking op de afschaffing van de heffingen op masten en antennes in ruil voor de verbintenis van de operatoren om elk 20 miljoen euro extra te investeren over 4 jaar om de 3G- en 4G dekking in het Waals Gewest te verbeteren.

Lees hier het volledige persbericht (in het Frans)