Ondernemingen die door de coronacrisis economische gevolgen ondervinden en het moeilijk hebben om de sociale bijdragen te betalen kunnen, als ze niet voldoen aan de criteria om betalingsuitstel tot 15 december 2020 te verkrijgen, bij de RSZ voor het eerste en tweede kwartaal 2020 een minnelijk afbetalingsplan aanvragen op grond van de problemen ten gevolge van de coronacrisis.


Als een werkgever een minnelijk afbetalingsplan met de RSZ afspreekt, moet hij het verschuldigde bedrag gedurende maximaal 24 maanden in maandelijkse aflossingen betalen. Tot dusver werden de bijdrageopslagen en interesten in de maandelijkse aflossingen opgenomen. Aan werkgevers die al hun socialezekerheidsbijdragen correct hebben betaald, kan de RSZ vrijstelling verlenen van betaling van de toegepaste bijdrageopslagen, forfaitaire vergoedingen en/of interesten. In verband met de moeilijkheden door het coronavirus kan de RSZ de bijdrageopslagen en interesten verschuldigd in geval van laattijdige betaling voortaan niet in de maandelijkse aflossingen opnemen. Die zouden nu enkel in rekening worden gebracht wanneer het minnelijk afbetalingsplan niet wordt gevolgd.

Hoe gaat dit praktisch in zijn werk? De werkgever moet op de portaalsite van de sociale zekerheid naar de pagina Minnelijk afbetalingsplan gaan en daar het aanvraagformulier invullen. In het veld ‘Uw motivatie’ moet hij uitleggen hoe zijn onderneming financieel wordt getroffen door het coronavirus.

Agoria volgt dit thema op de voet en dringt aan op zoveel mogelijk maatregelen ten voordele van de ondernemingen die zwaar getroffen worden door het coronavirus. Wij houden u op de hoogte van verdere belangrijke ontwikkelingen op dit vlak.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de "first points of contact" in uw regio :

  • Antwerpen-Limburg
  • Brussel - Brabant
  • Oost- en West-Vlaanderen

Coronavirus: blijf op de hoogte!

De verspreiding van het coronavirus (COVID-19) heeft een grote impact op de activiteiten van de Belgische technologiebedrijven. Onze Agoria-experts volgen de situatie m.b.t. de coronapandemie en beantwoorden al uw vragen over de maatregelen van de overheid. Volg hier onze dagelijkse updates.

Lees meer