Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) heeft woensdagochtend een project rond duaal leren bezocht in de Oostendse vestiging van airconditioningproducent Daikin. Twee leerlingen van de Oostendse school Petrus en Paulus West, de 16-jarige Brent en de 17-jarige Owen, die deelnemen aan een proefproject, gaven de minister een rondleiding.


Petrus & Paulus West is een van de vier scholen die nu al de studierichting Elektromechanische Technieken Duaal aanbiedt. Verspreid over die scholen zijn 21 leerlingen in deze studierichting gestapt. Elektromechanische Technieken Duaal is een krachtige studierichting die leerlingen een felbegeerd toegangsticket geeft tot de arbeidsmarkt, maar hen ook de mogelijkheid geeft de stap te zetten naar het hoger onderwijs. Minister Crevits ging een kijkje nemen op de werkplek. "Het was fijn om onze passie en ervaring te kunnen delen met de minister. We kijken uit naar nog meer leerlingen die samen met ons duaal willen leren, zeker nu dit vanaf 2019 een volwaardige leerweg wordt", aldus Brent en Owen.

Niet langer denken in hokjes

Agoria is trekker van het proefproject Elektromechanische Technieken Duaal, dat op 1 september 2017 effectief van start ging in het Technisch Secundair Onderwijs. Duaal leren in het secundair onderwijs, het volwassenenonderwijs en het hoger onderwijs is voor Agoria de leervorm van de toekomst. "Omdat leerlingen, cursisten en studenten zo het beste van twee werelden kunnen combineren. Een duale opleiding combineert kennen en kunnen. De jongeren zijn mee met de nieuwste technologieën, leren het beroep tussen professionals. Voor bedrijven is duaal leren interessant, omdat ze zo geschoold personeel kunnen opleiden en zelfs aan hen kunnen verbinden", aldus Peter Demuynck, algemeen directeur van Agoria Vlaanderen.

Duaal leren in het secundair onderwijs, het volwassenenonderwijs en het hoger onderwijs is voor Agoria de leervorm van de toekomst.

Voor het slagen van duaal leren ziet Demuynck een verantwoordelijkheid voor de overheid, het bedrijfsleven, de leraren en de leerlingen. "De overheid moet een flexibel kader voorzien dat maatwerk voor de opleiding, de eigenheid van de leerbedrijven en de leerlingen mogelijk maakt. Voor bedrijven betekent duaal leren een investering waar gepaste financiële stimuli tegenover moeten staan. De bedrijven, die kampen met een tekort aan technologisch talent, kunnen nog meer materiaal en inzichten delen met onderwijs. Leraren kunnen via hun contacten met de bedrijfswereld zelf verder professionaliseren en leerlingen aanmoedigen om ook te leren in een bedrijf. De tijd van hokjes is voorbij”, aldus Demuynck.

Nieuwste technologieën

Daikin participeert in duaal leren, omdat er een duidelijk tekort is aan jongeren met technische vaardigheden op de arbeidsmarkt. Frans Hoorelbeke, voorzitter van de Raad van Bestuur van Daikin Europe: “We krijgen inspraak bij het omschrijven van de te verwerven kennis en competenties in het standaardtraject van Elektromechanische Technieken Duaal. Als bedrijf gebruiken we de nieuwste technologieën. Deze kunnen we dan ook delen met scholen. De technisch duaal opgeleide profielen zijn direct inzetbaar in de bedrijven. We willen onze passie voor wetenschap en technologie delen om zo samen met de scholen te werken aan innovatie.” 

Hoorelbeke: “Wij vertalen de theoretische kennis van de opleiding naar de praktijk. In Daikin wordt dit ingeoefend op een vol continue mechanische pers. De mentoren maken ook de oefenfaciliteiten aan. Deze worden gebruikt voor de opleiding van de duaal lerende leerlingen en voor interne opleidingen. We zitten ook regelmatig samen met de leerlingen op de schoolbanken. Dit geeft ons de mogelijkheid om echt maatwerk te leveren.” 

Pioniersrol

Petrus & Paulus West is opgetogen over de voorbereiding en uitrol van het duale pilootproject Elektromechanische Technieken dat in Oostende bij Daikin en het voedingsbedrijf Metagenics plaatsvindt. Directeur Frank Travers: “De samenwerking met bedrijven en Agoria is uiterst boeiend en verrijkend. Bij de opstart van alle duale trajecten in Vlaanderen wordt deze richting, vooral door de samenwerking tussen de partners, als modelvoorbeeld genoemd. Het is bovendien een totaal nieuwe richting met de uitdaging leerlingen zowel voor te bereiden op de arbeidsmarkt als voor het hoger onderwijs. Het is het eerste duale TSO-project in de derde graad, zodat hier ook baanbrekend werk verricht wordt. We zijn een school die graag pioniert. Zo stichtten we ooit een hogeschool en startten we als eersten Vliegtuigtechnieken en Industriële Wetenschappen. Met Agoria, Daikin en Metagenics nemen we ook hier graag een pioniersrol op. Van een bescheiden pilootproject zal dit zeker uitgroeien tot één van de kernrichtingen van het Technisch en het Beroepsonderwijs.” 

Petrus & Paulus West is één van de vier scholen die nu al binnen de studierichting Elektromechanische Technieken duaal leren aanbiedt. De andere scholen en bedrijven die samenwerken, zijn Don Bosco Hoboken met Umicore en ThyssenKrupp Liften, Go! Pro Technica Halle met Audi en het Technisch Heilig Hartinstituut Tessenderlo met Panasonic, Arcomet en Vynova. Samen leren 21 leerlingen binnen deze richting. 

Agoria is vandaag ook trekker voor de studierichting Lassen-constructie Duaal (BSO-DBSO-Leertijd). Vanaf september 2018 zal ook de studierichting Mechanische Vormgevingstechnieken Duaal (TSO) opgestart worden. 

Interesse om ook leerbedrijf te worden? Neem contact op met Veerle Vermeulen.