Expertisecentrum Milieu

De milieuwetgeving staat niet stil. Voldoet uw organisatie nog aan alle geldende wettelijke voorschriften? Welke knelpunten zijn er en hoe pakt u ze aan? De Milieu Compliance Audit van Agoria's expertisecentrum Milieu is de uitgelezen manier om op deze vragen snel een adequaat antwoord te formuleren. De doorlichting voldoet aan de verplichtingen van het milieuzorgsysteem ISO 14001.

Aanpak

Uw milieubeleid doorlichten neemt ongeveer 1 dag in beslag, afhankelijk van bedrijfsgrootte en milieu-impact. De audit bestaat uit 3 luiken:

 1. Interview: tijdens een gesprek met de milieucoördinator of -verantwoordelijke neemt de expert alle administratieve verplichtingen door:
  • milieu-inventaris (afvalwater, afvalstoffen, bodem, lucht, geluid en trillingen, opslag van gevaarlijke stoffen en gassen);
  • vergunningstoestand en –evaluatie;
  • toetsing aan vergunningsvoorwaarden en andere relevante verplichtingen.
 2. Rondgang: onze expert onderwerpt het bedrijf aan een grondige inspectie en vergelijkt de vergunde situatie met de realiteit.
 3. Bevraging: om de theorie aan de praktijk te toetsen, worden tijdens de rondgang gerichte vragen gesteld aan de milieucoördinator (en andere medewerkers op de werkvloer).

Resultaat

Onze expert brengt gedetailleerd verslag uit van alle bevindingen. Zijn uitgebreid rapport bevat:

 • een beschrijving van de reglementering;
 • de situatie van de onderneming;
 • een actieplan dat de prioriteiten aangeeft voor (eventuele) regularisatie.

Praktisch

  • De audit richt zich specifiek op de technologische industrie en is enkel toegankelijk voor leden van Agoria.

  • Doorlooptijd:
   3,5 dagen, waarvan ongeveer 1 dag ter plaatse

 • Prijs: (exclusief btw)
  800 EUR per dag

Hoe kunnen wij u verder helpen?