Metal-Alliance.be

De bedrijvengroep Metal-Alliance.be verenigt de invoerders, verdelers en service centers op het gebied van verspanings- en plaatbewerkingsmachines, gereedschappen voor deze machines, lasapparatuur, meetapparatuur, automatisatie en software, service en support.

Kernactiviteiten

  • De bedrijvengroep vertegenwoordigt de leden op Europees niveau in de CELIMO (European Trade Association for Machine Tools, Tooling and Technologies) en volgt het Europese beleid op.
  • Ze streeft ernaar de visibiliteit te vergroten van de Belgische leveranciers van werktuigmachines en aanverwante domeinen voor de metaalbewerkende industrie, door een duidelijke aanwezigheid op nationale evenementen en beurzen zoals MACHINEERING in Brussel en MNE in Kortrijk.
  • Ze ondersteunt de leden bij hun business development door het bezorgen van relevante marktinformatie, het organiseren van acties/evenementen gericht aan potentiële eindklanten en de samenwerking met brancheverenigingen van metaalbewerkende industrieën in België.
  • Ze werkt samen met de onderwijs- en opleidingswereld om het imago van de metaalbewerkende industrie te verbeteren en voldoende technisch geschoold personeel te behouden binnen de sector.
  • Ze organiseert infosessies en workshops om het kennisniveau van de leden te verhogen.
  • Ze informeert de leden over de regelgeving, het subsidielandschap en acties in het kader van ‘bedrijven van de toekomst’ o.a. Made Different.

Nieuws