Niet iedereen hoeft op dezelfde manier deel te nemen aan de normalisatiewerkzaamheden. We onderscheiden 3 typische categorieën van deelnemers:

Technologieleider

Schrijven van normen in werkgroepen
Deelname aan de spiegelcommissie om commentaren te leveren

Technologievolger

Deelname aan de spiegelcommissie om commentaren te leveren en de ontwikkelingen te volgen

Technologie-uitvoerder

Gebruiken van normen

Een onderbouwde normalisatiedeelname kan deel uitmaken van uw bedrijfsstrategie voor de toegang tot een globale markt.

Waarom lid worden van een spiegelcommissie?

  1. U hebt vroegtijdig zicht op de ontwikkelingen met betrekking tot normen en trends in uw vakgebied.
  2. U geniet een strategisch voordeel door rechtstreekse beïnvloeding van de consensus.
  3. U krijgt toegang tot een netwerk van deskundigen in uw vakgebied.
  4. U verwerft expertise en internationale visibiliteit door deel te nemen aan de Europese en internationale commissies.

U wenst deel te nemen aan een normalisatiecommissie onder het beheer van Agoria?
Ontdek hier wie uw contactpersonen zijn.

Aanbevolen lectuur:

-          De waarde van normen

-          Meewerken aan normalisatie loont