Met meer dan 400 deelnemers heeft ons event 'Smart rules, smart application’ op 20 oktober jl. in het Diamant Brussels Conference & Business Centre alle records gebroken. 

Wetgeving rond overheidsopdrachten, drones, liften, export naar Iran, ecodesign, brand- of machineveiligheid, privacy, normalisatie, industriële spionage, e-Health, de Europese radiorichtlijn, vennootschapsrecht… Met 17 thematische parallelsessies was het #RSEvent 2016 de gelegenheid bij uitstek om de vragen van bedrijven over reglementering en normalisatie onder de aandacht te brengen.

Smart rules: gebruiksaanwijzing 

Wat verstaat Agoria onder ‘Smart’ wanneer het gaat over reglementering? "De wetgeving moet specifiek, helder en transparant zijn. Daarnaast moet ze ook de verplichte eisen definiëren zodat marktregulerende instellingen hun werk kunnen doen. Maar wetgeving moet ook innovatie stimuleren. Daar werken wij aan", vertelt Dominique Du Tré, directrice van Agoria's expertisecentrum Regelgeving & Normalisatie.Tijdens het event stonden de experts van de verschillende domeinen klaar om de leden met raad en daad bij te staan. “De expertisecentra zijn de pijlers van de dienstverlening aan onze leden”, zegt Marc Lambotte, CEO van Agoria. “Uit een recente enquête bij onze leden blijkt dat het percentage van tevredenheid over de expertisecentra sterk gestegen is.”

Het juiste publiek in het juiste netwerk

De verhelderende uitleg door de experten was slechts één aspect van ‘Smart rules, smart application’. Daarnaast was dit event ook een formidabele gelegenheid om te netwerken en productieve ontmoetingen op poten te zetten. “Het doel van dit type evenementen is om het juiste publiek te bereiken. In dit geval gaat het vooral om R&D managers, legal officers, kwaliteits- en veiligheidsmanagers. Ook op dat vlak was het een succes. Wij willen de interactie tussen leden van Agoria stimuleren. Het publiek van 425 aanwezigen is hiervoor een geweldig platform,” concludeert Dominique Du Tré.

 

Ontdek hier alle foto’s van het event!