CEN/TC 406 overweegt een voorbereidend werkitem voor te stellen met de algemene milieugegevens die relevant zijn voor mechanische producten en richtwaarden die bedrijven in staat stellen om voor hun producten ontwerpkeuzes te maken en hun kennis over producten te verbeteren met het oog op het milieu.


CEN/TC 406 "Mechanical products – Ecodesign methodology" overweegt om een voorlopig werkstuk voor te stellen (Mechanical products — Order of magnitude of key environmental data) op basis van de Franse norm FD E-01-008 "Mechanical products — Environmental data". Dit document geeft een grootteorde van algemene milieugegevens die relevant zijn voor mechanische producten en richtwaarden die bedrijven in staat stellen om voor hun producten (her)ontwerpkeuzes te maken en hun kennis over producten te verbeteren met het oog op het milieu.

Deze gegevens hebben betrekking op de meest relevante items voor het mechanische veld: materiaal, processen, energie, transport en einde levensduur van producten. 

Als u toegang wilt hebben tot de Engelse vertaling van deze Franse norm FD E-01-008 en er vóór 6 oktober 2018 feedback op wilt geven, kunt u zich aansluiten bij de nationale normalisatiecommissie CEN/TC 406.

Meer weten? Op donderdag 25 oktober organiseert Agoria voor de vijfde keer het #RSEVENT2018 'Reveal what's hidden'. 

Bekijk het volledige programma en schrijf in.