Expertisecentrum Innovatie

Maatschappelijke, economische en technologische trends worden talrijker en volgen elkaar steeds sneller op. Al deze evoluties opvolgen en de impact ervan inschatten op uw bedrijfsactiviteiten is dus geen sinecure. Het ‘Masterplan Innovatie voor de Belgische Technologische Industrie’ van Agoria en Sirris reikt u een praktisch denkkader aan.

Inhoud

Een grondige analyse van bestaande macrotrends op wereldvlak en de toetsing ervan bij meer dan 120 vertegenwoordigers uit de Belgische technologische industrie liggen aan de basis van het ‘Masterplan Innovatie’ van Agoria en Sirris. Trends beschreven in meer dan 200 roadmaps en toekomststudies werden vertaald naar een 10-tal grote trendflows. Het masterplan is opgebouwd rond drie inhoudelijke pijlers:

 • Business of the future: welke trends beïnvloeden de manier waarop bedrijven in de toekomst waarde zullen creëren, capteren en leveren? Hoe kunnen bedrijven op basis hiervan hun strategie of businessmodel transformeren?
 • Product of the future: welke eigenschappen en functies heeft het product van morgen en hoe maken we het duurzaam? De softwarecomponent wint verder aan belang, maar hoe slagen we erin om deze optimaal te valoriseren?
 • Factory of the future: hoe blijven technologiebedrijven in de toekomst efficiënt, duurzaam en bij voorkeur lokaal produceren? Hoe flexibel moeten ze zich opstellen om een antwoord te bieden op de vragen van de markt?

Onze aanpak

Experten van Agoria en Sirris begeleiden u om maximaal op de trends in te spelen. Ze helpen u om de juiste acties op te zetten en om opportuniteiten en risico’s correct in te schatten. Het expertisecentrum Innovatie ondersteunt dit traject op verschillende manieren:

 • Sensibilisering over toekomststrends, de impact ervan en de mogelijke stappen om u daarop voor te bereiden
 • Opleidingen en hands-on workshops (collectief of individueel) over de trends die het Masterplan Innovatie beschrijft
 • Advies en begeleiding bij interne discussie- en werkgroepen:
  • De positionering van uw huidige business, product en productieprocessen binnen de trends van het Masterplan en in vergelijking met de industriële benchmark
  • Uw gewenste positie in de toekomst
  • Mogelijke acties om die gewenste positie te bereiken, inclusief de bijbehorende opportuniteiten en risico’s
  • Plan van aanpak om het transformatietraject te realiseren, inclusief eventuele partner search

Praktisch

Lees en download de samenvatting van het masterplan

Zowel Agoria-leden als niet-leden kunnen een beroep doen op ondersteuning van het expertisecentrum Innovatie in het kader van het Masterplan Innovatie.

Klaar om de stap te zetten?

Contacteer ons voor meer informatie. Samen met u gaan we na welke aanpak het beste aansluit op uw huidige situatie en uw doelstellingen.


Hoe kunnen wij u verder helpen?