Het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven, ook gekend als hub.brussels, lanceert een "oproep tot interesse voor gespecialiseerde consultancy inzake medische hulpmiddelen, begeleiding bij prototyping".


De Brusselse cluster "lifetech" heeft een marktoproep gelanceerd om een gespecialiseerde leverancier te vinden om bedrijven (voornamelijk starters en start-ups) te ondersteunen bij het maken van prototypen van 'gezondheidsgerelateerde' oplossingen.

Surf meteen naar de oproep

Opgelet: de deadline voor indiening is vastgelegd op 12 april 2019

Deze opdracht heeft tot voorwerp een studiebureau te vinden dat of consultant te vinden die gespecialiseerd is in medische hulpmiddelen en beschikt over specifieke competenties op het vlak van kwaliteitsgarantie, reglementaire kwesties, engineering en early stage prototypingprocessen. Dit studiebureau of deze consultant zal Brusselse ondernemers begeleiden bij het gebruik van het prototypingmateriaal dat gratis door hub.brussels ter beschikking wordt gesteld.