Waarom heeft Nederland een betere concurrentiepositie, lagere loonkosten, een snellere groei van zijn marktaandeel, lagere overheidsuitgaven en een hogere arbeidsparticipatie dan wij?


Verschillende tijdelijke elementen hebben de technologische sector in 2018 doen vertragen. Om de prestaties en de concurrentiepositie van de Belgische bedrijven te vrijwaren en te verbeteren, en om nog meer jobs te scheppen, wil Agoria de loonkostenhandicap wegwerken, de arbeidsmarkt moderniseren, de digitale transformatie voorbereiden, een ondernemingsgericht innovatiebeleid voeren en investeren in infrastructuur voor telecom, energie en mobiliteit.

De sluiting van Caterpillar woog op de cijfers van de sector in de eerste helft van 2018, er kwamen nieuwe modellen bij Audi en Volvo, verschillende grote ondernemingen kampten met productie-incidenten of -vertragingen en er waren de terugvallende koersen van bepaalde metalen. Al deze elementen maakten dat de groei van de omzet in de Belgische technologische sector in 2018 vertraagde.

Voor 2019 is Agoria positiever. Zo is er de groei van de omzet en de investeringen van de ondernemingen. De ondernemingen van de Belgische technologische industrie blijven er ook zelf vertrouwen in hebben. Het orderboek blijft de omzet ondersteunen maar gaat sterk achteruit sinds de zomer van 2018. Negatieve risico's zijn een wanordelijke brexit, een escalerende handelsoorlog, een verdere vertraging van de economische groei in China en de impact van de WLTP-richtlijn in de automobielsector (car labelling).

Van 'tax shift' naar 'tax cut'

Alles samen kan Agoria terugkijken op vijf jaar expansie voor de Belgische technologische industrie, dankzij een lichte afname van onze loonkostenhandicap. We realiseerden een grotere omzet, de investeringen bereikten een piek - ook in de verwerkende sectoren - en het verlies van marktaandeel werd beperkt, al was er op dit niveau geen verbetering. "Het werk van onze regeringen is nog lang niet af", waarschuwt Lambotte op vier maanden voor de verkiezingen. Hij pleit voor een 'tax cut' in plaats van een nieuwe 'tax shift'. "In de plaats van belastingen door te schuiven naar elkaar, moeten we de deze vooral verder laten dalen. We moeten onze concurrentiepositie verbeteren door de loonkostenhandicap te verminderen, ons marktaandeel in de export te laten herstellen, en zo onze ondernemingen toe te laten werk te creëren. Dit in het belang van onze bedrijven én hun medewerkers."

"Het werk van onze regeringen is nog lang niet af", waarschuwt Marc Lambotte op vier maanden voor de verkiezingen. "Ik pleit voor een 'tax cut' in plaats van een nieuwe 'tax shift'."

Lambotte kijkt hierbij vooral naar Nederland. "Waarom heeft Nederland een betere competitiviteitspositie, lagere loonkosten, een snel stijgend marktaandeel, minder overheidsuitgaven en een hogere werkgelegenheidsgraad dan België? De loonkostenhandicap van de privésector, in vergelijking met de eurozone, is in België meer dan dubbel zo hoog als in Nederland. Het marktaandeel van België in de Europese export van technologieproducten is dan weer meer dan de helft lager dan in Nederland. Onze historische schuld weegt twee keer zo zwaar op de overheidsfinanciën. Ook de werkloosheidsuitgaven en pensioenuitgaven in procent van het bbp zijn hier hoger dan in Nederland. Tegelijk kent Nederland minder overheidsuitgaven en een hogere werkgelegenheidsgraad", zegt Marc Lambotte, CEO van Agoria.

Nederland heeft niet voor niets een veel betere concurrentiepositie. In de  Global Competitiveness Index van het Wereld Economisch Forum stond ons land vorig jaar op plaats 21, terwijl Nederland op plaats 6 stond. Volgens de World Competitiveness Ranking 2018 van IMD scoort ons land een 26ste plaats, onze noorderburen een 4de plaats. En in de Global Innovation Index 2018 ranking heeft Nederland wereldwijd de tweede plaats, België de 25e plaats. "Hoog tijd dus voor een ondernemingsgerichter innovatiebeleid", zegt Lambotte.

Omzet, investeringen en jobs stijgen

De omzet, de investeringen en de werkgelegenheid in de Belgische technologiebedrijven blijven stijgen. De bedrijven vinden amper voldoende mensen. Marc Lambotte wil vooral meer mensen aan het werk. "Er zijn 130 000 jongeren tussen 15 en 24 jaar die niet studeren of werken. Maar ook bij mensen tussen 55 en 64 stelt zich nog steeds een probleem: 750 000 mensen onder hen zijn niet aan het werk. Als er iéts is dat  rampzalig is voor de versterking van onze sociale zekerheid en economie, dan is het dit." Hij wijst onder andere op het belang van loopbaanplanning, werkbaar werk en flexibelere beloningssystemen.

"Er zijn 130 000 jongeren tussen de 15 en 24 jaar die niet studeren of werken. Maar ook bij mensen tussen 55 en 64 stelt zich nog steeds een probleem: 750 000 mensen onder hen zijn niet aan het werk. Als er iéts is dat  rampzalig is voor de versterking van onze sociale zekerheid en economie, dan is het dit."

Eind 2018 werkten er naar schatting 306 491 mensen in de technologische industrie in België, 3 000 meer dan in 2017. Agoria voorspelt dat het aantal tegen eind dit jaar groeit tot 310 841. Tussen 2015 en 2020 zullen er zo in totaal 15 000 banen netto bijgekomen zijn.

Uit de halfjaarlijkse conjunctuuranalyses van Agoria blijkt dat de omzet van de Belgische technologiebedrijven onafgebroken stijgt sinds 2014. Vorig jaar steeg de omzet tot bijna 129,1 miljard euro, een stijging met 10,5 procent ten opzichte van 2014.

De omzet zal dit jaar vooral stijgen in de IT-oplossingen (5 procent), machinebouw (3 procent) en metaalproducten (2 procent). In de ICT-groothandel wordt een daling verwacht van 2 procent. De investeringen in de technologische industrie staan op hun hoogste niveau in 10 jaar: 4,186 miljard euro, een stijging van 472 miljoen euro sinds 2014.

Lees meer details in deze presentatie (2,1 MB)