De mist trekt weg. Alles wordt duidelijk, maar het ziet er niet goed uit. Terwijl de coronacrisis nog slachtoffers maakt en bedrijven het water aan de lippen staat, kondigt een nieuwe economische storm zich aan, want het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie zitten 6 maanden voor het einde van de transitieperiode mijlenver van elkaar verwijderd. Een akkoord lijkt dus een bijzonder moeilijke opgave te worden binnen de korte tijd die nog rest. Agoria voelt de urgentie en roept zijn leden op zich nu écht voor te bereiden.


"Zonder akkoord dreigen sommige technologische producten vanaf januari met 10% douanetarief belast te worden. Financiële, fiscale en juridische planning moeten in orde zijn vóór 31 december van dit jaar."

Marc Lambotte, CEO, Agoria

 Alles anders vanaf 1 januari 2021

 Het Verenigd Koninkrijk maakt sinds februari geen lid meer uit van de Europese Unie. In de praktijk heeft u daar nog niets van ondervonden, omdat een transitieperiode werd overeengekomen tot 31 december van dit jaar. Het Verenigd Koninkrijk had juridisch de kans om tot 1 juli 2020 een verlenging te vragen van de transitieperiode, maar Londen heeft al aangegeven dat het die verlening niet zal vragen. Dat betekent dat vanaf middernacht 1 januari 2021 alles anders wordt.

 2 weken

Sommige vergunningen die men nodig zal hebben om tarieven te vermijden, kunnen tot 6 maanden na de aanvraag op zich laten wachten (rekening houdend met borgstellingen). Aangezien wij 6 maanden en 2 weken van de definitieve brexit verwijderd zijn, heeft u dus eigenlijk nog 2 weken om uw aanvragen in te dienen.

Registratie en vergunningen in orde?

Ongeacht of de EU en het VK nog tot een akkoord komen, het VK zal geen deel meer uitmaken van de Europese interne markt. Dat betekent dat u uw goederen zal moeten uitklaren in België en inklaren in het VK. Indien u goederen uitvoert naar Ierland, maar de vrachtwagen gaat via het VK, zal u een transitvergunning voor het VK nodig hebben.

Vele leden van Agoria zijn reeds goed gevorderd met hun voorbereidingen. Zij hebben hun EORI-nummer, hun REX-nummer, hun vergunningen aangevraagd en/of verkregen, en sommigen hebben hun Brits BTW-nummer vast voor de verlegging van de BTW. Zij die er de middelen voor hebben, werken met een basis in het VK om op basis van transferpricing goederen te verkopen in het VK.

 Agoria stelt echter vast dat vele kmo-leden nog met hun voorbereidingen moeten starten. Velen zijn nu immers bezig de coronacrisis te bedwingen, maar vergeten dat ze tegelijk zijn blootgesteld aan de gevolgen van de brexit.

Kans op een akkoord is klein: tarieven aan de grens

De EU en het VK zitten op 6 maanden voor het einde van de transitieperiode mijlenver van elkaar. Zelfs over de architectuur (de basis van elk akkoord) zijn beide partijen het niet eens. Ook de garanties die de EU vraagt van de Britten inzake regelgeving in ruil voor tariefvrije en quotavrije toegang tot de Europese interne markt, willen de Britten niet geven omdat dit “de soevereiniteit van het land” zou schaden. Meer technisch lopen de ideeën over de oorsprongsregels ook volledig uit elkaar.

Het bovenstaande betekent dat de kans op een akkoord bijzonder klein is. En dat wil op zijn beurt zeggen dat de EU op Britse goederen de basistarieven zal hanteren die ze hanteert voor alle leden van de WTO waarmee ze geen preferentieel akkoord heeft gesloten. De Britse regering heeft op haar beurt de eerder aangekondigde tarieven gewijzigd voor Europese goederen. Indien men niet tot een akkoord komt tegen het einde van het jaar, zal het VK tarieven heffen op een heel aantal goederen die vanuit de EU worden ingevoerd in het VK. Voor bijvoorbeeld volledig afgewerkte wagens, zoals de Audi e-tron en de Volvo XC40, zullen tarieven gelden van 10% ad valorem. Voor allerhande voertuigonderdelen zullen tarieven gelden van 2.2% tot 2.7%.

Weet u al welke tarieven u zal betalen? Heeft u uw verkoopsvoorwaarden al gereviseerd zodat u niet opdraait voor de tarieven aan de grens?

Het is nu echt 2 voor 12. Wacht niet langer!

Agoria voelt de “sense of urgency”. In de afgelopen maand heeft Agoria een Academy georganiseerd over douanebeheer en exportfinanciering waarin de brexit aan bod kwam. Het thema stond ook op de agenda van twee vergaderingen van de Agoria-werkgroep Douane. Zowel de Agoria-werkgroep Douane als de werkgroep Internationale Handel werden op de hoogte gehouden van de onderhandelingen en u werd ook opnieuw uitgenodigd de nieuwste #BrexitFriday-artikels op onze website te lezen. Agoria heeft bovendien meerdere contacten gehad met Awex, FIT, de FOD Economie en de FOD Buitenlandse Zaken om via die weg de belangen van zijn leden te verdedigen.

Hou zeker onze Agenda-rubriek in de gaten, want wij zullen nog verschillende webinars organiseren om u te helpen zich beter voor te bereiden.

Het is nu aan u!

"Ik weet dat we allemaal druk bezig zijn met het managen van de COVID-19-situatie. Niettemin moeten we ons nu ook – en zonder treuzelen - voorbereiden op die andere zware storm die eraan komt – brexit."

Marc Lambotte, CEO, Agoria

Agoria blijft beschikbaar om u te ondersteunen en advies te verlenen over uw voorbereidingen op de brexit, maar de bal ligt vooral in uw kamp. U moet nù nagaan of uw verkoopsvoorwaarden in orde zijn. U moet nù nagaan of u de financieel en administratief meest interessante piste heeft om uw verkopen in het VK te organiseren vanaf 1 januari 2021. Alles zal anders zijn. Wacht dus niet langer.

Agoria staat u bij met raad en advies. Een vraag over de brexit? Contacteer onze expert Kevin Verbelen (kevin.verbelen@agoria.be)!