Op dinsdag 2 april 2020 werd een wijziging van de lijst met geharmoniseerde normen voor de machinerichtlijn gepubliceerd in het Officieel Publicatieblad van de Europese Unie.


De gepubliceerde lijst bevat een overzicht van de wijzigingen ten opzichte van de vorige wijzigingen:

  • Bijlage 1: Referenties van toegevoegde geharmoniseerde normen

  • Bijlage 2: Referenties van geharmoniseerde normen die worden ingetrokken, met vermelding van datum waarop de intrekking ingaat. 

Momenteel is er nog geen geconsolideerde lijst.

Raadpleeg hier het laatste uitvoeringsbesluit.

Raadpleeg hier de historiek van de lijst met geharmoniseerde normen.