De diversiteit in onze bedrijven neemt toe. Steeds meer vacatures worden ingevuld door Vlamingen met een migratieachtergrond. Werkgevers stellen zich allerlei vragen, waarop Vreemdevragen.be, het resultaat van een West-Vlaamse samenwerking, een antwoord probeert te bieden.


Hoe trek je divers talent aan? Hoe communiceer je met anderstaligen op de werkvloer? Hoe ga je om met culturele diversiteit?  De website www.vreemdevragen.be gidst werkgevers door het ondersteuningsaanbod zodat drempels en hindernissen constructief aangepakt kunnen worden.

Praktisch en concreet

Werkgevers zitten met vragen op vlak van rekrutering, coaching, communicatie, opleiding en juridische kwesties. Want diverse teams brengen niet alleen een positief imago, gevarieerde gezichtspunten en een bredere rekruteringsscoop met zich mee. Mogelijks kunnen diverse teams ook vooroordelen, weerstand of racisme teweegbrengen. Vreemdevragen.be reikt concrete tips, handige tools en praktische voorbeelden aan zodat bovenstaande vragen constructief aangepakt kunnen worden. Op die manier kunnen we aan de slag om voor elke vacature de perfecte match te vinden op de arbeidsmarkt.

Migratieachtergrond

Mensen met een migratieachtergrond kunnen we niet over één kam scheren. Het zijn de kleinkinderen van onze eerste gastarbeiders, die hier geboren en getogen zijn. Maar het zijn evengoed hoogopgeleide expats die gerekruteerd worden door onze internationale spelers, pas gearriveerde vluchtelingen of vakmensen uit andere Europese lidstaten die zich aangetrokken voelen door onze knelpuntberoepen. Eén ding hebben ze alvast wel gemeen: ze voegen allemaal kleur toe aan onze economie die worstelt met veel openstaande vacatures en een honger naar talent.

Diversiteitsbeleid

Vreemdevragen.be is een laagdrempelige site die kant-en-klare recepten formuleert voor HR-managers en leidinggevenden uit West-Vlaanderen. Met de antwoorden kunnen ze snel aan de slag om hun eigen diversiteitsbeleid uit te werken. De infosite is het resultaat van een vruchtbare samenwerking tussen de West-Vlaamse RESOC's, Het Agentschap Integratie & Inburgering, de Provincie West-Vlaanderen en VDAB.

Surf naar de site Vreemdevragen.be