De CIRS-tool is een digitale checklist die u helpt om op gestructureerde wijze alle maatregelen te nemen die verplicht en/of aangewezen zijn om ook tijdens uitbraken van het coronavirus veilig te kunnen werken in uw bedrijf. Ook als u al eerder de scan hebt doorlopen is deze nieuwe versie 3 een absolute must, want ze bevat belangrijke nieuwigheden.


Versie 2 van Agoria's Covid Industry Risk Scan (CIRS) is nog maar enkele weken oud, maar toch stellen we u nu al een belangrijke update voor. In de nieuwe versie 3 wordt rekening gehouden met de maatregelen die zijn opgenomen in het Ministerieel Besluit van 1 november 2020 en met de aanpassing van de Generieke Gids (versie 3 van 30 oktober 2020). 

Wat zijn de belangrijkste aanpassingen?  

  • Er is meer aandacht voor beginnende werknemers, jongeren, stagiairs, werknemers met een handicap, anderstaligen, buitenlandse werknemers en uitzendkrachten.
  • De aspecten quarantaine, isolatie en hoog en laag risico bebben in de voorbij weken aan belang gewonnen.
  • Er is nog meer nadruk op zo weinig mogelijk contact met risicovolle oppervlakken.
  • Een goede ventilatie wordt belangrijk geacht, en dus moet de mogelijke verspreiding van de aerosolen via de lucht aan banden worden gelegd (link met CO2-concentratie).
  • De contacten tussen de werknemers, overal in de onderneming, moeten tot een minimum worden beperkt. Daarbij is een essentiële rol weggelegd voor het correcte gebruik en de reiniging van het mondneusmasker.
  • Er wordt de werknemers sterk aangeraden om slechts met 2 te carpoolen en liefst steeds met dezelfde persoon.
  • Telewerk blijft een cruciale maatregel (nu verplicht).
  • De rol van de arbeidsarts is heel belangrijk geworden.      

U heeft de CIRS al eerder ingevuld? Op vrijdag 13 november zult u een reminder ontvangen waarmee u de nieuwe versie 3 van de scan kunt invullen.

U heeft de CIRS nog niet ingevuld? Dan is dit de uitgelezen kans om daar snel werk van te maken. U zult zich aan de hand van de vragenlijst in regel kunnen stellen met de wettelijke verplichtingen én uw medewerkers optimaal beschermen.

Klik hier om de CIRS versie 3 in te vullen.