Het Jaarevent van Agoria Vlaanderen stond dit keer in het teken van duurzaam ondernemen: business combineren met een hart voor milieu, mens en maatschappij. De belangstelling was groot en zeker toen enkele technologische topbedrijven hun duurzaamheidsstrategie kwamen toelichten, kon je een speld horen vallen. Ter inspiratie hier nog enkele tips en inzichten van gastspreker Wouter Ghyoot, Group Director Sustainable Value Chain bij Umicore.


Hoe zou je in vijf zinnen de duurzaamheidsstrategie van uw bedrijf omschrijven?

Umicore zet metalen om in functionele materialen. We recycleren metalen uit allerlei stromen en maken daaruit nieuwe materialen. Onze producten leveren oplossingen voor schone lucht en elektrische mobiliteit. Ons duurzaam aankoopbeleid en onze closed-loop aanpak geven ons een competitief voordeel. Meerdere factoren – van de duurzame aankoop van grondstoffen tot en met het personeelsbeleid – onderbouwen ons business model. Ons closed-loop business model levert een economische, sociale en milieuverantwoorde meerwaarde voor al onze stakeholders. 

Op welke actie of maatregel ben je zelf het meeste trots?

Van al onze acties is de beslissing om materialen te ontwikkelen voor herlaadbare batterijen en in het bijzonder de batterijmaterialen voor elektrische mobiliteit, een beslissing die onze grootste bijdrage levert aan de bestrijding van klimaatverandering en aan het bekomen van schone lucht. Vanuit een sociaal perspectief zijn we bijzonder trots op de trend die we gezet hebben door ons charter rond verantwoord aankopen van cobalthoudende grondstoffen. 

Hoe probeert u uw medewerkers te enthousiasmeren voor duurzaamheid?

We streven naar uitmuntendheid in onze milieu- en sociale performantie en we streven naar een veilige en gezonde werkplaats. We bieden oplossingen voor globale uitdagingen en dit motiveert onze werknemers: onze recycling services dragen bij tot een goed beheer van schaarse grondstoffen en reduceert afval en emissies. Umicore biedt kwaliteitsvolle tewerkstelling met een competitief salaris, training en mogelijkheden voor ontwikkeling en een lange termijn vooruitzicht. We delen dezelfde waarden, respecteren elkaar en we werken allen aan materialen voor een betere toekomst.

Welke duurzame businesskansen zijn het meest interessant voor jouw bedrijf? 

Metalen zijn uitstekende ingredienten voor duurzame materialen omdat ze oneindig recycleerbaar zijn zonder verlies van hun chemische of fysische eigenschappen. Dit vormt een van de basispijlers van ons businessmodel. Met onze kennis zetten we metalen om in functionele materialen die geïntegreerd worden in producten bij onze klanten. Onze katalysatoren voorzien schone lucht, terwijl onze batterijmaterialen het bereik en de performantie van elektrische wagens verhogen, en tevens de levensduur van batterijen in elektronische apparaten verlengen. Onze materialen zitten ook in het moederbord van computers, in lichtschakelaars en in optische kabels en satellieten die ieder van ons met elkaar verbinden. 

Welke concrete tips heeft u voor uw collega MVO-managers?

Neem de tijd om business opportuniteiten waarin duurzaamheidsaspecten een verschil kunnen maken, grondig te evalueren en door te spreken met collega's. Zorg voor de buy-in van uw management. Maak gebruik van uw netwerk om uw duurzaamheidsaanpak te evalueren, stuur bij waar nodig en zet door op het gekozen pad. Maak duurzaamheid zo concreet mogelijk en bespreek het met alle geledingen van uw bedrijf. Focus niet alleen op uw interne processen maar vooral ook op de impact die uw producten op de activiteiten van uw klanten kunnen maken. 

Ter gelegenheid van zijn Jaarevent polste Agoria Vlaanderen bij een honderdtal Vlaamse bedrijven hoe zij duurzaamheid in de praktijk (willen) brengen. Bekijk hier de infografieken.

Wilt u ook zelf aan de slag en de inspanningen van uw bedrijf op het vlak van duurzame ontwikkeling op een structurele wijze in kaart brengen? Download hier ons MVO Paspoort.