Luchtvaart

De bedrijvengroep Luchtvaart groepeert de bedrijven die actief zijn op het gebied van ontwerp, uitvoeringsengineering, productie, assemblage en onderhoud voor vliegtuiggerelateerde systemen. Het gaat om materiaal, componenten, (sub)systemen en systeemsoftware voor bemande en onbemande vliegtuigen en voor ondersteunende grondsystemen.

Kernactiviteiten

  • De bedrijvengroep vertegenwoordigt de leden op Europees niveau (Europese federatie ASD) en volgt het Europese beleid op inzake luchtvaartgerelateerde regelgeving.
  • Ze komt tussen bij de federale overheid en haar vertegenwoordigingen bij de EU om tot een maatschappelijk verantwoorde en luchtvaartvriendelijke regelgeving te komen.
  • Ze informeert ze de leden over de regelgeving, het subsidielandschap en gerelateerde overheidsacties.
  • Ze ondersteunt de leden bij hun business development door het verstrekken van relevante marktinformatie, enhet organiseren van acties/evenementen met OEM en overheden (zowel nationaal als internationaal) .
  • Ze werkt samen met de onderwijs- en opleidingswereld om de aantrekkelijkheid van de luchtvaartsector te verhogen en voldoende technisch geschoold personeel te verkrijgen.
  • Voor bovenstaande activiteiten werkt de bedrijvengroep samen met de regionale organisaties.

Nieuws