Liften

De bedrijvengroep Liften groepeert fabrikanten, onderhouds- en moderniseringsbedrijven van liften en roltrappen.

Kernactiviteiten

  • De bedrijvengroep werkt aan een digitaliseringstraject voor het liftbeheer.
  • Zij stelt een lastenboek voor de Waalse overheid.
  • Zij organiseert bewustwordingscampagnes over het veilig gebruik van roltrappen.
  • Ze verzamelt op jaarlijkse basis markt- en ongevallenstatistieken.
  • De bedrijvengroep zorgt voor de opvolging en aansturen van relevante wetgeving en normen.

Nieuws