De komende weken lanceert Agoria elke week één voorstel voor de politiek dat geen substantiële impact heeft op het overheidsbudget en toch veel oplevert voor de samenleving en de bedrijven. Deze week: laten we samen het delen van gegevens stimuleren - met respect voor ieders privacy - voor een sterkere industrie en betere openbare diensten.


Het gebruik van data heeft tijdens de coronacrisis zijn potentieel meermaals bewezen in het opvolgen van de pandemie en het voorspellen van mogelijke nieuwe haarden. Data zijn zo de basis om technologieën in de gezondheidszorg te ontwikkelen ten gunste van preventie en het indammen van de dreiging. 

Voorzet 7: Open data zijn een krachtige drijfveer voor het creëren van werkgelegenheid en innovatie. Laten we samen het delen van gegevens stimuleren - met respect voor ieders privacy - voor een sterkere industrie en betere openbare diensten.

Wat heeft de coronacrisis ons geleerd?

Tijdens de coronacrisis hebben we lang niet alle potentieel uit de bestaande data kunnen halen, omdat er vaak nog veel belemmeringen zijn om vlot toegang te krijgen tot data of om deze te kunnen delen. Om een toekomstige gezondheidscrisis het hoofd te kunnen bieden, maar ook om andere maatschappelijke problemen op te lossen, hebben we nood aan meer open data.

Daarnaast kunnen we dankzij open data onze economie via digitalisering een boost geven. Data zijn immers een van de grondstoffen van een geslaagde digitalisering. Ons land is echter zeker nog niet de beste leerling in het gebruikmaken van open data. Integendeel, België bevindt zich maar in de lagere middenmoot in de zogenaamde DESI-index, de jaarlijkse rangschikking van de Europese Commissie die de digitale competitiviteit van alle EU-lidstaten meet.

Als we het voorbeeld van toplanden rond digitale publieke diensten zoals Estland zouden volgen, zouden we heel wat nieuw economisch potentieel kunnen aanboren. Dat kan door enkele slimme beleidsmaatregelen om open data te promoten.

Wat stellen we voor?

  • Stimuleer het delen van data door het goede voorbeeld te geven. Dit kan praktisch door het open dataplatform data.gov.be uit te breiden. Momenteel staan daar vooral historische data op, maar om de problemen van morgen op te lossen, is het nodig dat bedrijven toegang hebben tot actuele en live data.
  • Zeker rond klimaat, mobiliteit en gezondheidszorg zijn er veel mogelijkheden om nog meer data open te stellen. Stimuleer bijvoorbeeld onze mobiliteitsorganisaties, zoals de NMBS, om hun data vlotter te delen. Daarmee zouden er zinvolle oplossingen, diensten en ook AI-algoritmes ontwikkeld kunnen worden. Natuurlijk moet dit gebeuren volgens de bestaande regels rond privacy. De Europese Datastrategie zet een toekomstvisie uit voor meer toegankelijke data. Probeer nieuwe en bestaande projecten zo veel mogelijk te ijken op een Europese visie, zodat we in de toekomst ook buiten onze landsgrenzen vlot data kunnen uitwisselen.
  • Bedrijven hebben nood aan een vlotte toegang tot realtime data, liefst via API’s (Application Programming Interface).

Waarom is dit belangrijk?

Open data creëren welvaart en werkgelegenheid en zijn noodzakelijk voor innovatie. Om bedrijven innovatieve producten en diensten te laten ontwikkelen, is er nood aan data. Voor veel projecten zit deze data intern, maar de meerwaarde ligt in het combineren van bedrijfsdata met publieke data. Dit maakt het mogelijk dat bedrijven mee oplossingen ontwikkelen voor gezondheidsrisico’s (zoals COVID-19), de klimaatopwarming, het mobiliteitsprobleem en andere maatschappelijke uitdagingen.

Waar staat België momenteel? Er zijn een aantal goede initiatieven zoals GIS (geolocatie data), de federale website data.gov.be en het open dataplatform voor gezondheidszorg. Maar voor elke administratie die goed meewerkt, zijn er nog te veel instanties die beperkt of geen open data ter beschikking stellen. Als we kijken naar de rest van de EU op het vlak van open data, zijn we niet de slechtste, maar het kan zeker beter!

Op dit moment zijn open data in ons land goed voor een omzet van 5 miljard euro en zorgen ze voor 5.760 jobs en 21.000 indirecte jobs. Indien we onze achterstand zouden inhalen en de koplopers in de EU zouden bijhalen, zouden we in de komende vijf jaar 9,4 miljard euro extra omzet voor onze economie kunnen realiseren, goed voor 9.760 extra directe én 24.600 indirecte banen. Waar wachten we nog op? Laat ons land uitgroeien tot de beste EU-leerling rond open data en de digitale relance een echte boost geven.

Vindt u dit een goed idee? Download hier de PDF!  (86,9 kB)

Waarom deze campagne?

Nu we enkele maanden ver zijn in de coronacrisis, wordt de schade duidelijk en wordt er met miljarden aan steunmaatregelen om de economie te redden gestrooid. Maar niet alles hoeft veel geld te kosten. Agoria lanceert met de campagne '#Letstechtogether' elke week één voorzet die niets extra kost en toch snel veel oplevert voor de samenleving.

Download de volledige visietekst. (37,9 kB)

 

Lees ook de andere artikels in deze reeks: