De komende weken lanceert Agoria elke week één voorzet voor een succesvolle relance die geen substantiële impact heeft op het overheidsbudget en toch veel oplevert voor de samenleving en de bedrijven. Deze week: bedrijven via technologie-attachés sneller en beter informeren over wat er wereldwijd gebeurt.


Voetbalwedstrijden zonder publiek? Door corona helaas pure noodzaak. De zo geroemde 12de man is monddood. Maar ... nog niet uitgeteld! Technologiebedrijven in ons land werken aan oplossingen die sfeer in het stadion brengen alsof het afgeladen vol zit. Tegelijk zijn ze bezig met toepassingen die een virtuele fanbeleving mogelijk maken. Ook na corona erg interessant. Uitdagingen als deze vormen voor onze bedrijven unieke kansen om samen met andere internationale bedrijven en kennisinstellingen de krachten te bundelen.

Daarom dringt Agoria aan op een versnelde uitrol van de Vlaamse technologie-attachés om hen daarbij te helpen. Laten we de sfeer in het stadion én daarbuiten niet bederven door één virus, maar samen veerkrachtiger uit deze crisis komen.

Voorzet 1: Bedrijven via technologie-attachés sneller en beter informeren over wat er wereldwijd gebeurt

Wat heeft de coronacrisis ons geleerd?

Als de coronacrisis iets heeft aangetoond, dan is het dat internationale samenwerking belangrijker is dan ooit. Internationale problemen vergen een internationale aanpak. Deze problemen vormen bovendien opportuniteiten voor degenen die erin slagen er snel en gepast op in te spelen.

Welke concrete maatregelen stellen we voor?

  • De versnelde uitvoering van het Vlaams Regeerakkoord met betrekking tot de versterking van het netwerk van Vlaamse technologie-attachés. De technologie-attachés van Flanders Investment & Trade hebben het geknipte profiel om onze bedrijven internationaal te positioneren en connecteren, om hen te sensibiliseren, en om te helpen bij het spotten van technologische trends, mogelijke partners en internationale onderzoeksprogramma’s.

  • Re-allocatie van budget voor een sterkere internationale profilering van de Vlaamse bedrijven en om hen bij te staan met hun digitale marketing. Door de coronacrisis werden tal van internationale beurzen en missies afgelast. Een deel van deze middelen kan best worden aangewend om de Vlaamse bedrijven internationaal nog meer op de kaart te zetten. De komende maanden zullen heel wat nationale herstelprogramma’s worden opgestart, waarbij volop in digitale en duurzame technologische oplossingen zal worden geïnvesteerd. Vlaanderen heeft er alle belang bij om internationaal ‘top-of-mind’ te zijn.

Waarom is dit belangrijk?

Complexe waardeketens zorgen ervoor dat geen enkel land of geen enkele regio uitsluitend op de eigen economie kan terugvallen. Internationale samenwerking is geen luxe, maar een must. Het vormt niet alleen de beste garantie op vrijhandel en politiek-economische stabiliteit, maar geeft bedrijven ook de kans snel in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en marktopportuniteiten.

Vindt u dit een goede relance-voorzet? Download hier de PDF!  (277,5 kB)

Waarom deze campagne?

Nu we meer en meer terug uit ons kot mogen komen, wordt de schade duidelijk en wordt er met miljarden aan steunmaatregelen om de economie te redden gestrooid. Maar niet alles hoeft veel geld te kosten. Agoria lanceert met de campagne '#Letstechtogether' elke week één voorzet die niets extra kost en toch snel veel oplevert voor de samenleving.

Download de volledige visietekst. (37,9 kB)

Lees ook de andere artikels in deze reeks: