De komende weken lanceert Agoria elke week één voorstel voor de politiek dat geen substantiële impact heeft op het overheidsbudget en toch veel oplevert voor de samenleving en de bedrijven. Deze week: verhoog de slagkracht van mensen door versterkende voorwaarden te verbinden aan een tijdelijke werkloosheidsvergoeding.


Tijdelijke werkloosheid is in de afgelopen maanden onvermijdelijk geweest. Het vangnet heeft gelukkig voor massaal veel mensen zijn werk goed gedaan. Maar om van deze ‘overheidskost’ een ‘overheidsinvestering’ te maken, is het noodzakelijk dat iedereen in periodes van inactiviteit meteen en massaal werkt aan optimale toekomstige inzetbaarheid. Daarom stelt Agoria voor dat een tijdelijke werkloosheidsuitkering van meer dan 1 maand gepaard gaat met een opleidingstraject rond digitale competenties. 

Voorzet 8: Verhoog de slagkracht van mensen door versterkende voorwaarden te verbinden aan een tijdelijke werkloosheidsvergoeding

Wat heeft de coronacrisis ons geleerd?

Wanneer ondernemingen sputteren en mensen tijdelijk werkloos worden, zet dat een duidelijke rem op ons Bruto binnenlands product. Inkomsten gaan verloren. Het financiële vangnet dat de overheid aanbiedt om mensen in tijdelijke werkloosheid overeind te houden, betekent bovendien een zware kost. Uitgaven stijgen exponentieel.

Tijdelijke werkloosheid is in de afgelopen maanden onvermijdelijk geweest. Het vangnet heeft gelukkig voor massaal veel mensen zijn werk goed gedaan. Maar om van deze ‘overheidskost’ een ‘overheidsinvestering’ te maken, is het noodzakelijk dat iedereen in periodes van inactiviteit meteen en massaal werkt aan optimale toekomstige inzetbaarheid. De arbeidsmarkt is immers grondig door elkaar geschud. Digitalisering verhoogt niet enkel de efficiëntie van het werk en het ondernemen, maar legt ook een duidelijke vraag naar nieuwe vaardigheden bloot. Tijdens periodes van tijdelijke werkloosheid moet daarop worden ingespeeld en moeten we competenties ontwikkelen die het risico op langdurige of opeenvolgende periodes van inactiviteit tot een minimum beperken. Een vangnet is en blijft een noodoplossing die je liefst niet of maar één keer nodig hebt. 

Op het hoogtepunt van de inactiviteit door corona - in de maand april - waren 1,15 miljoen mensen tijdelijk werkloos. Voor hen werd door de overheid een vergoeding voorzien die gemiddeld € 1200 per persoon per maand bedroeg. Bovendien loopt de overheid in periodes met tijdelijke werkloosheid veel inkomsten via bedrijfsvoorheffing en sociale zekerheid mis. Vriend en vijand zijn het er over eens dat het systeem van tijdelijke werkloosheid in een ongeziene crisissituatie ondernemingen en mensen overeind houdt. Maar diezelfde vriend en vijand zijn minstens evenzeer akkoord dat deze situatie voor onze economie en natuurlijk ook voor elke werknemer best van zo kort mogelijke duur is.

Bedrijven reageren op deze crisis door hun werking zo efficiënt mogelijk bij te sturen. Digitalisering intensiveert. Twee jaar voor deze crisis legde Agoria met Be The Change al duidelijk uit dat een groot aantal mensen bijgeschoold of zelfs volledig omgeschoold moet worden. Waar Be The Change nog uitging van enige geleidelijkheid in deze oefening, heeft COVID-19 de situatie pas echt op scherp gezet. Een massaal aantal werknemers zijn minstens tijdelijk niet-actief geworden. We moeten er rekening mee houden dat ook in de komende maanden nog steeds een behoorlijk aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid terecht zullen komen. Die mensen moeten met een sterkere competentiebagage uit deze periode komen. We kunnen van de nood een deugd maken. De toekomst zal immers sowieso flexibele inzetbaarheid van heel wat competente profielen vergen.

Wat stellen we voor?

  • De overheid mag van de mensen in ruil voor de bescherming die tijdelijke werkloosheid biedt, wat terug vragen.  Tijdelijke werkloosheid van meer dan 1 maand moet gepaard gaan met een opleidingstraject rond die zo cruciale digitale competenties. Dat traject kan best +30% van de niet-actieve tijd innemen. Wanneer de activiteit hervat wordt, vervalt vanzelfsprekend de opleidingsverplichting.
  • De werknemer neemt zelf het initiatief voor de invulling van de opleidingsverplichting. De arbeidsmarktregisseurs en publieke opleidingdiensten (vb. VDAB, Forem, Actiris,Bruxelles Formation,…), competentiecentra, loopbaanfondsen en ‘pôles de formation’ zijn in samenwerking met de RVA de belangrijkste facilitators. Zij kunnen zorgen voor een toegankelijk aanbod, maximaal digitaal en minimaal qua kost. Zo kunnen mensen die tijdelijk werkloos zijn optimale kansen behouden om opnieuw een duurzame plek op de arbeidsmarkt in te nemen, bij de lopende werkgever als dat mogelijk is of in een andere onderneming als dat duurzamer zou zijn.

Waarom is dit belangrijk?

Deze crisissituatie heeft bij heel wat mensen de overtuiging gevoed dat digitalisering een deel van de uitweg en een belangrijk deel van het nieuwe normaal uitmaakt. Dat heeft voorlopig enkel geleid tot een geleidelijke maar niet tot een massale ‘upskilling’. De koppeling van een tijdelijke werkloosheidsuitkering aan een verplicht versterkend opleidingstraject is – in een arbeidsmarkt die straks de deuren voor digitaal competente mensen weer wagenwijd open zet – een noodzaak. Onze mensen en onze economie verdienen het om versterkt te worden.

Vindt u dit een goed idee? Download hier (98 kB) de PDF! 

Waarom deze campagne?

Nu we enkele maanden ver zijn in de coronacrisis, wordt de schade duidelijk en wordt er met miljarden aan steunmaatregelen om de economie te redden gestrooid. Maar niet alles hoeft veel geld te kosten. Agoria lanceert met de campagne '#Letstechtogether' elke week één voorzet die niets extra kost en toch snel veel oplevert voor de samenleving.

Download de volledige visietekst. (37,9 kB)

 

Lees ook de andere artikels in deze reeks: