U wilt uw bedrijf klaarstomen voor de toekomst, maar u wordt overweldigd door alles wat u hoort, leest en ziet over Industrie 4.0 en de 'Factories of the Future'? Geen paniek! In deze lerende netwerken laten Agoria en Sirris u, aan de hand van best practices en ervaringsuitwisseling met andere industriële bedrijven, kennismaken met de digitale transformatie, één van de rode draden binnen Factory of the Future.


In lerende netwerken brengen we bedrijven samen die voor soortgelijke uitdagingen staan. In workshops met kleine groepen zoomen we in op de ervaringen, inzichten en best practices van de deelnemers. 

De groepen worden selectief samengesteld met het oog op diversiteit. We letten er ook op dat we geen concurrerende ondernemingen combineren. De bedoeling is dat er een netwerk ontstaat van gelijkgestemde organisaties waar u ook in de toekomst op kan rekenen om ervaringen en kennis uit te wisselen.

 Een lerend netwerk bestaat uit 4 workshops, gespreid over een periode van een jaar.

What's in it for me?

In dit traject leert u bij, deelt u kennis en wordt u begeleid doorheen de verschillende stappen van de digitale transformatie. Geen saaie lessen op een schoolbank, maar een hands-on aanpak met praktische en leerrijke cases uit het werkveld. Dankzij de (virtuele) bedrijfsbezoeken komt u buiten met een concreet stappenplan waarmee u aan de slag kunt in uw bedrijf. 

In dit lerend netwerk staan de volgende aspecten centraal:

  • Kennis delen en concrete ervaringen uitwisselen. Uitgangspunt is dat de deelnemende bedrijven van elkaar leren, onder leiding van een coach. Als bepaalde kennis niet binnen de groep van bedrijven aanwezig is, nodigt de coach externe experten uit.
  • Inspiratie opdoen: de deelnemers van het lerend netwerk gaan, onder begeleiding van de coach, gezamenlijk op zoek naar “early adopters” en/of kennisinstellingen (in binnen- en buitenland) die bepaalde oplossingen al succesvol toegepast hebben, en die bereid zijn om hun inzichten te delen. Deze inzichten worden dan ook in de groep gedeeld.
  • Delen van lessons learned bij de oriëntatie naar en implementatie van de nieuwe technologie.
  • Individuele cases worden eveneens opgevolgd, zodat iedere deelnemer de nodige snelheid kan winnen. 

Voor wie?

Professionals betrokken bij de digitale transformatie van hun bedrijf. Toegankelijk voor zowel niet-technische als technische profielen. Zowel voor beslissingsnemers als projectmedewerkers. Vooral interessant voor bedrijven die al een concreet idee hebben van waar ze naar toe willen.

Aanbod

We voorzien twee lerende netwerken, met minimaal 4 sessies per lerend netwerk over de digitale transformatie. De deelnameprijs bedraagt € 750. Maximaal 15 bedrijven per lerend netwerk (maximaal 1 deelnemer per bedrijf).

 

Lerend Netwerk West[1]

 

Lerend Netwerk Oost[2]

10/2020

Online sessie

 

10/2020

Online sessie

11/2020

Gastbedrijf

 

11/2020

Gastbedrijf

12/2020

Gastbedrijf

 

12/2020

Gastbedrijf

01/2021

Gastbedrijf

 

01/2021

Gastbedrijf

02/2021

Gastbedrijf

 

02/2021

Gastbedrijf

1 - Ten Westen van Brussel, bv. West-Vlaanderen / Oost-Vlaanderen etc.

2 - Ten Oosten van Brussel, bv. Limburg / Antwerpen / etc.

Programma

13.00 uur Verwelkoming
13.15 uur Bedrijfspresentatie gastbedrijf
13.25 uur Bedrijfsrondleiding met een focus op het digitaal onderwerp van de dag
14.30 uur Pauze
15.15 uur Tip & Top
15.45 uur Digital Factory: Expert aan het woord
16.00 uur Workshop bedrijfscase van de deelnemers (kleine groepjes)
17.15 uur Homework
18.00 uur Einde

 

Schrijf u in!