Tegenwoordig maakt ook uw bedrijf ongetwijfeld meer en meer gebruik van digitale technologie, en van software en dataverwerking in het bijzonder, om nieuwe diensten op te starten en nieuwe inkomsten te genereren. Dit heeft natuurlijk een diepe impact op de verschillende facetten van uw onderneming. En wellicht wilt u deze impact op uw business en organisatie bespreken met gelijkgestemden, of wilt u meer leren over de best practices bij andere bedrijven? Dan is dit lerend netwerk precies wat u zoekt.


Wat is het?

In lerende netwerken brengen we bedrijven samen die voor soortgelijke uitdagingen staan. In workshops met kleine groepen zoomen we in op de ervaringen, inzichten en best practices van de deelnemers. De groepen worden selectief samengesteld met het oog op diversiteit. We letten er ook op dat we geen concurrerende ondernemingen combineren. De bedoeling is dat er een netwerk ontstaat van gelijkgestemde organisaties waar u ook in de toekomst op kan rekenen om ervaringen en kennis uit te wisselen.

Dit initiatief richt zich op bedrijven die meer inzicht willen in het toepassen van digitale business modellen en de impact ervan op de eigen organisatie.

Het doel is om in te spelen op twee uitdagingen die hand in hand gaan.

 • Een nieuw soort aanpak: Het invoeren van een digitaal businessmodel houdt risico’s in. Er moet een nieuw soort van omzet-genererende “machine” binnen het bedrijf worden opgezet. Hiervoor zijn veel opties mogelijk (subscriptiemodel, digitale markplaats, …). Het kiezen van de optie en het aanpassen van de optie aan de bedrijfscontext moet vaak gebeuren via experimenten. In sommige gevallen moeten bedrijven hun bestaande businessmodel “kannibaliseren” door een digitale dienst aan te bieden die een alternatief is voor de bestaande dienstverlening. Hoe overleeft uw bedrijf die transitieperiode? Hoe past wat u doet in uw competitief landschap (wat doen concurrenten)? Wat met uw bestaande partners, etc.
 • Het verwerven van nieuwe kennis: Het evolueren naar een digitale business heeft een impact op verschillende aspecten van uw bedrijf en impliceert het verwerven van een nieuwe reeks van vaardigheden en gewoontes. Dit heeft dikwijls zijn impact op de bedrijfscultuur, want het nieuwe breekt met de gekende manier van werken. Het verbinden van kop en peloton in deze digitale transformatie is dan ook een belangrijk aandachtspunt.

Voor wie?

Professionals betrokken bij de digitale transformatie van hun bedrijf op het niveau van het product- en dienstenaanbod of het bedrijfsmodel zelf.

Het lerend netwerk is toegankelijk voor zowel niet-technische als technische profielen. Het is bedoeld voor bedrijven die reeds een minimale ervaring hiermee hebben (die relatief recent een digitale component aan hun business hebben toegevoegd) en die de impact op hun business en organisatie met gelijkgestemden willen delen. 

Wat kunt u verwachten?

Gerichte uitwisseling van best practices tussen digitale voorlopers. Het lerend netwerk van een 15-tal bedrijven zal worden samengesteld in functie van gelijksoortige maturiteit en uitdagingen op het vlak van digitaal businessmodel.

Er zullen 4 lerende netwerk-sessies gepland worden, gespreid over 12 maanden. Elke sessie heeft een inhoudelijk stuk en een deel waar bedrijven ervaring uitwisselen.

In dit lerend netwerk staan de volgende aspecten centraal:

 • Kennis delen en concrete ervaringen uitwisselen. Uitgangspunt is dat de deelnemende bedrijven van elkaar leren, onder begeleiding van een coach. Als bepaalde kennis niet binnen de groep van bedrijven aanwezig is, nodigt de coach externe experten uit.
 • Inspiratie opdoen: de deelnemers van het lerend netwerk gaan, onder begeleiding van de coach, gezamenlijk op zoek naar “early adopters” en/of kennisinstellingen (in binnen- en buitenland) die bepaalde oplossingen al succesvol toegepast hebben, en die bereid zijn om hun inzichten te delen. Deze inzichten worden dan ook in de groep gedeeld.
 • Delen van lessons learned bij de oriëntatie naar en implementatie van de nieuwe technologie met focus op Belgische industrie ervaring. 

Het lerend netwerk zal het mogelijk maken om:

 • een visie en begrip te ontwikkelen over wat het evolueren naar digitale diensten kan betekenen voor een bedrijf;
 • uit elkaars ervaring te leren, en om de finesses van een digitale business concreet te maken om zo het innovatieproces te versnellen en de “return-on-investment” voldoende hoog te maken.

Praktisch

 • Data: Dit lerend netwerk zal van start gaan in februari 2021 (de precieze data worden zo snel mogelijk meegedeeld).
 • Formule: fysiek (of online indien verplicht door coronamaatregelen).
 • Kostprijs: € 750
 • Voertaal: de sessies worden in het Nederlands gegeven; het voorziene materiaal is in het Engels.

Hebt u interesse en wilt u graag meer informatie?
Op dinsdag 19 januari 2021 van 13-14u organiseren we een infosessie waarin het ganse aanbod rond het vermarkten van digitale diensten zal worden toegelicht.Neem hiervoor contact op met Isabel Michiels (isabel.michiels@agoria.be).

Dit lerend netwerk is een van de initiatieven van Agoria en Sirris in het kader van het Vlaio Industriepartnership voor bedrijven die meer inzicht willen in het ontwerpen, het implementeren en het delen van best practices voor de uitbouw van een digitale business. Nog meer initiatieven ontdekt u hier