Wat is een ‘employer brand’ en hoe belangrijk is de kracht van een sterk werkgeversmerk voor uw organisatie? Hoe kunt u de perceptie van uw 'employer brand' sturen? Hoe doet u best aan ‘employer branding’ om vandaag én morgen aantrekkelijk te zijn? Enkele kant-en-klare tips!


In vorige artikels in onze reeks ‘Leidinggeven in coronatijden’ zoomden we al in op het belang van een sterke bedrijfscultuur in uw organisatie en op manieren om die op positieve wijze uit te dragen. Uw 'employer brand', waarover we het in dit artikel hebben, sluit daar perfect op aan.

Wat is een employer brand? 

Onder 'employer brand' verstaan we ‘de reputatie van een organisatie als werkgever’. Die reputatie situeert zich zowel extern, op de arbeidsmarkt, als intern bij het eigen personeel.

 ‘Employer branding’ betekent het actief sturen van die 'employer brand’.  

Waarom spendeer ik vandaag maar beter energie aan mijn employer brand? 

COVID-19 zorgt voor onzekerheid en stress, zowel professioneel als privé en familiaal, en zowel bij werknemers en kandidaten als bij werkgevers. 

Hieronder vindt u de conclusies van een Amerikaans onderzoek over de ‘topbezorgdheden’ bij de werkende bevolking in de huidige periode (Universum, april 2020).  

Werknemers voelen zich gestresseerd, onzeker en bezorgd. Ze zijn bezorgd over hun baan, de levensvatbaarheid van hun bedrijf en hun vermogen om voor hun gezin te zorgen. 

Dit duidelijk beeld kunnen we ook doortrekken naar de Belgische situatie, al is enige nuancering op zijn plaats: in de VS zijn werknemers minder sociaal beschermd, kan bv. geen beroep worden gedaan op tijdelijke werkloosheid, zodat in Belgie ‘jobsecurity’ mogelijks een minder hoge score zou kunnen krijgen. 

“Uw medewerkers zíjn uw employer brand. Juist nu.” 

Werkgevers van hun kant worden geconfronteerd met uitdagingen en moeilijke keuzes. Het is als werkgever belangrijk om te beseffen dat het in een periode als vandaag niet ‘business as usual’ is. Dat tone & message vaak moeten worden aangepast. En dus ook op het gebied van employer branding. Anderzijds is het zo dat er ook in deze moeilijke tijden specifieke opportuniteiten zijn om uw employer brand te boosten. 

De meerwaarde van een sterk employer brand in coronatijden  

De coronacrisis is op meerdere vlakken bizar, of misschien zelfs surrealistisch. Ze is ook zeer bepalend voor de employer brand van een organisatie. Vele dingen die u nu doet, zullen lang(er) impact hebben. Denk maar aan hoe uw bedrijf bijvoorbeeld omgaat met home working, tijdelijke werkloosheid, de maatregelen na de lockdown,…  De impact van de coronacrisis op uw employer brand kan overhellen naar het positieve, maar evengoed naar het negatieve.

 “Werkgevers die zich nú van hun goede kant tonen, staan straks vooraan als de ergste crisis voorbij is.” 

Hoe kan employer branding helpen? Een aantal tips 

Bedrijven die hun employer brand nu goed aanpakken, in deze crisisperiode, kunnen een grotere impact creëren dan in normale tijden mogelijk zou zijn. Hoe dat komt, leggen we hierna uit aan de hand van enkele eenvoudige maar essentiële inzichten. We geven ook telkens enkele passende tips waarmee u meteen aan de slag kan om uw employer brand te versterken.

De groeiende onzekerheid en fragiliteit bij de mensen, creëert een grotere behoefte aan communicatie met veel Transparantie – stabiliteit – perspectieven. Mensen willen gerustgesteld worden en zoeken redenen tot enig optimisme. Zeker nu wordt een menselijke, authentieke communicatiestijl sterk geapprecieerd. 

Wij hebben binnen die logica, volgende relevante ‘best practices voor u opgelijst:  

1. Focus op eigen mensen

 • Dit is de focus op het belang van het eigen personeel voor het voortbestaan van de organisatie. Meer dan ooit is dit nu belangrijk
 • Hun rol en bijdragen in het geheel van de organisatie, de link leggen met de bedrijfswaarden, het kernverhaal van uw employer brand (employee value proposition).
 • Hoe vertaalt u dit naar content voor de career page op uw website? Projecten van medewerkers, testimonials, interne communicatie: bv video-conferencing met focus op medewerkers, projecten, presentatie over acties ter bescherming van de gezondheid van het personeel,… 

2. Bied betrouwbare perspectieven 

 • Met feiten onderbouwd.
 • Hoe vertaalt u dit naar content voor de career page op uw website? Groeiscenario’s, aantal bestellingen, trouwe klanten, behoud marktpositie, anciënniteit personeel... 

3. Positief beleid tijdens corona (vertel het!)

 • Informeer over de maatregelen omtrent bv. veiligheid en bescherming van het personeel tijdens de coronaperiode. Inderdaad, focus op en branding van positieve acties met als doel een menselijke werkcultuur te benadrukken.
 • Hoe vertaalt u dit naar content voor de career page op uw website? Bepaalde van die beleidspunten opsommen. In een kader.

4. Authentiek en ‘in the moment’

 • Communicatie met uw eigen medewerkers op de voorgrondAuthentiek qua stijl (instagram-achtig, smartphone video-selfies,…).
 • Hoe vertaalt u dit naar content voor de career page op uw website? Leuke getuigenissen van personeel dat thuiswerkt. Screenshots van mensen thuis, deelnemers aan een Teams- conference. 

5. Echte menselijke connectie

 • Gebruik van digitale media….maar ook echte menselijke connecties faciliteren. 
 • Hoe vertaalt u dit naar content voor de career page op uw website? Interactie, tijdens het sollicitatieproces: rechtstreeks contact tussen kandidaat en een eigen personeelslid (via video-conferencing: Teams, Zoom, skype…)

6. Transparantie

 • In de betekenis van: communiceer open over perspectieven, mogelijkheden, rekruteringsplannen. Uit diverse onderzoeken weet men dat merken, bedrijven die meer transparantie tonen, meer vertrouwen creëren. 

Het is mogelijk dat deze concrete, praktische tips niet volstaan: dat een nieuwe employer-brandingstrategie nodig is, of dat uw bestaande strategie verdergaand herzien moet worden. Best mogelijk, want deze coronaperiode is zeer ingrijpend, zorgt voor vele veranderingen. In het artikel 'Structurele initiatieven voor een vernieuwd employer brand', dat binnen kort wordt gepubliceerd, zoomen we daarom in op volgende vragen:

 • Wanneer moet ik mijn employer-brandingstrategie herzien?
 • Wat is voor mijn organisatie nu de optimale employee value proposition?
 • Hoe zit het met de candidate experience?
 • En hoe pakt u ambassadorship nu het beste aan?

Visie van Guy Wilssens, CEO Agentschap Fantastic 

 

Wij geloven dat je een employer brand niet maakt, maar dat je die vindt door met medewerkers te praten en door hun verhalen te ontdekken. Dat houdt in dat authenticiteit essentieel is in employer branding. En net die authenticiteit kan het verschil maken in deze moeilijke tijden.

We zitten allemaal in hetzelfde schuitje en er is veel solidariteit en begrip. Net dat klimaat is gunstig om op een authentieke en transparante manier je medewerkers te laten vertellen hoe zij het ervaren om voor je bedrijf te werken.

Meer dan ooit is het belangrijk om in te zetten op verbinding van de medewerkers met de organisatie, hen perspectief te bieden en hen te betrekken bij de employer brand.

 Want de strafste talenten houden én aantrekken, zal belangrijk blijven.

In afwachting kunt u alvast concreet aan de slag met onze checklist van pertinente vragen rond employer branding tijdens en na corona (653,1 kB). 

Bronnen: 


In deze reeks Leidinggeven in coronatijden verscheen eerder al

Heb je zelf nog andere vragen of thema’s die u ons wil voorleggen; of tips die u met andere bedrijven wil delen, aarzel niet om met ons contact op te nemen. Heb je nog andere suggesties of ideeën, deel ze gerust met ons. Samen geraken we door deze crisis!