Dat het Turnhoutse Lavetan geen traditioneel labo is, blijkt al uit de opstelling met industriële lijnen en robots. Het bedrijf mocht in 2019 de Factory of the Future award in ontvangst nemen voor zijn vele transformatie-inspanningen.


Lavetan draagt bij aan de optimalisatie van de kwaliteit in voedingsbedrijven

 De firma wil verder gaan dan het afleveren van analyseresultaten. Ze wil de klant actief ondersteunen op het gebied van kwaliteitsgarantie door de vele analysedata waarover ze beschikt gestructureerd aan te bieden als heldere informatie, op basis waarvan de klant het kwaliteitsbeleid waar nodig kan bijsturen. Deze en tal van andere inspanningen zijn onder te brengen bij een van de nodige transformaties voor het label ‘toekomstfabriek’. In 2019 kreeg de onderneming dan ook welverdiend de Factory of the Future Award aangereikt.

Digital Factory

Lavetan voert microbiologische, serologische en chemische analysetests uit op bloedstalen en eetwaren voor onder meer landbouwbedrijven, voedingsverwerkers en supermarkten.

De evolutie van Lavetan kenmerkt zich door drie grote fases. In de beginjaren, sinds 1997, werkte het lab zuiver ambachtelijk. De laboranten entten toen manueel petriplaten en telden na de incubatie met het blote oog de bacteriekolonies. Zo behandelde Lavetan een 400-tal stalen per dag.

In 2008 installeerde Lavetan een nieuw zogeheten Laboratory Information Management System (LIMS), wat een sleutelelement was voor het werken op een industriële schaal. Het binnenkomen van de orders en stalen, het bemonsteren, en het ingeven, controleren en vrijgeven van de resultaten verlopen sinds dat jaar allemaal via dat LIMS, alsook de rapportage naar de klanten. Het oversteeg een verdubbeling van de capaciteit, met zo’n 1.000 stalen per dag.

Voor een verder verhoogde capaciteit ging Lavetan sinds 2015 volop denken in termen van digitalisering en robotisering. Het bedrijf bracht al zijn processen in kaart, zocht uit waar robotisering mogelijk was en voerde die stapsgewijs door. Zo evolueerde de organisatie van een volledig papiergebonden naar een quasi volledig paperless organisatie, wat nodig was om data snel beschikbaar te hebben. Bovendien plaatste het bedrijf dat najaar in het microbiologielab twee ent-robots, die het koppelde aan het LIMS. Het LIMS geeft bij het bemonsteren door aan het beheersysteem van de entrobots welke verdunningen voor welke tests de robots moeten enten, alsook op welk type petrifilm (zie ook verder bij ‘Eco Factory’). De buisjes die langs de entrobots komen, dragen een barcode waarin informatie vervat zit zoals het aantal verdunningen, de incubatieduur en -temperatuur,... Aan de hand daarvan weet de robot onmiddellijk wat hem te doen staat.

Eco Factory

De eerder aangehaalde transitie naar paperless leidde ertoe dat er vandaag een pak minder papier binnenkomt dan de voorgaande jaren – van een pallet per maand naar slechts een paar dozen. Bovendien gebeurde het doorvoeren van de automatisatie doordacht. Bij de plaatsing van de entrobots werd in één beweging het gebruik van petriplaten waar mogelijk vervangen door petrifilm, dat minder ruimte in beslag neemt binnen de broedstoven en leidt tot minder plastiekafval.

Human Centered Organisation

Op talrijke dashboards lezen laboranten alle nodige info af om zelfsturend te kunnen werken. Zo kunnen ze zelf beslissen met hoeveel personen ze de bemonsteringsstappen doen doorheen de dag, wat zorgt voor een optimale labobezetting. Doordat info over verdunningen en andere stappen geparametriseerd is in het LIMS, hoeft dat niet langer parate kennis te zijn bij de laboranten, waardoor de leercurve bij nieuwkomers een stuk minder steil is. De rapportage op de afdeling microbiologie verloopt overigens met een druk op de knop. Na passage van een staal voorbij de ontvangst is het rapport – afgezien van de cijfers – klaar in vier talen.

End-To-End Engineering

Klanten kunnen via een onlineportaal analyseresultaten inkijken en statistische bewerkingen uitvoeren. Maar Lavetan wil daarin zelf een actievere rol opnemen. Het gebeurt immers dat er binnen de kwaliteitsdienst van klanten mensen van dienst veranderen of om andere redenen wegvallen, waardoor er voor bepaalde dossiers geen continuïteit is. Lavetan wil dat gat vullen door de ontvangen data van die klant gestructureerd aan te bieden als heldere info op basis waarvan de klant waar nodig kan bijsturen. Voor de nodige verificatie van de analyseresultaten plant Lavetan overigens de creatie van een zelflerend systeem waarmee het analyseresultaten op elk mogelijk moment kan analyseren, de klok rond, zodat het niet afhankelijk is van bijvoorbeeld de beschikbaarheid van mensen. Bovendien kan op die manier eenzelfde hoge kwaliteit worden gegarandeerd bij elke release.